แนะนำหนังสือ

แนะนำหนังสือ

 

                                          

         หนังสือ "ปฏิรูปการเมืองครั้งใหม่ : ไอ.ซี.ยู. ทักษิโณมิกส์"   น่าจะเป็นหนังสือที่เหมาะต่อยุคสมัย   มีบทความเยี่ยม ๆ ที่จะทำให้ผู้อ่านหูตาสว่าง   เช่นเรื่อง "การทับซ้อนของผลประโยชน์กับความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ"  โดย ศ. ดร. ผาสุก  พงศ์ไพจิตร   "บาป 10 ประการของการเมืองธนกิจ"  โดย ศ. นพ. ประเวศ  วะสี  เป็นต้น

         อย่างไรก็ตาม   ผู้อ่านพึงอ่านโดยถือหลักกาลามสูตร 

         หนังสือเล่มนี้มีวางจำหน่ายทั่วไป  ราคาเล่มละ 199 บาท

วิจารณ์  พานิช
 1 ก.พ.49

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)