เสวนาเครือข่ายการจัดการความรู้ ครั้งที่ ๒/๒๕๔๙

 ทีมงาน UKM_KKU ได้รับทราบข่าวอย่างไม่เป็นทางการจากทีม KM_NU ว่าจะมีการ "ศึกษาดูงาน การจัดการความรู้ ของบริษัท TOYOTA ในวันศุกร์ ที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๔๙ โดยมี โควต้าแห่งละ ๑๐ ท่านครับ"

 ส่วนการ "เสวนาเครือข่าย จะจัดระหว่าง ๖ ถึง ๙ เมษายน โดยทีม KM_PSU คุณเมตตา จะประสานงานอีกครั้งครับ (รวมการเดินทาง เพราะเป็นวันหยุดครับ)

 เบื้องต้นได้รายงานท่านรองอธิการบดี รังสรรค์ CKO KKU_Km แล้วครับ

JJ