UKM 2/49

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ดูงาน TOYOTA และ เสวนา UKM ครั้งที่ ๒/๒๕๔๙

เสวนาเครือข่ายการจัดการความรู้ ครั้งที่ ๒/๒๕๔๙

 ทีมงาน UKM_KKU ได้รับทราบข่าวอย่างไม่เป็นทางการจากทีม KM_NU ว่าจะมีการ "ศึกษาดูงาน การจัดการความรู้ ของบริษัท TOYOTA ในวันศุกร์ ที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๔๙ โดยมี โควต้าแห่งละ ๑๐ ท่านครับ"

 ส่วนการ "เสวนาเครือข่าย จะจัดระหว่าง ๖ ถึง ๙ เมษายน โดยทีม KM_PSU คุณเมตตา จะประสานงานอีกครั้งครับ (รวมการเดินทาง เพราะเป็นวันหยุดครับ)

 เบื้องต้นได้รายงานท่านรองอธิการบดี รังสรรค์ CKO KKU_Km แล้วครับ

JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (0)