นวัตกรรมการเรียนรู้นอกโรงเรียน

นวัตกรรมการเรียนรู้นอกโรงเรียน

         ในการประชุมวิชาการ ลปรร. KM ครั้งที่ 20   เรื่องการศึกษานอกโรงเรียนที่ผู้จัดคือคุณอ้อได้เล่าตอนที่ 1 ไปแล้ว (click)   ผมไปร่วมเพียงชั่วโมงเดียว   แต่ก็ได้รับแจกเรื่องการจัดการศึกษาชุมชนบ้านห้วยปูแกง  อ.เมือง  จ.แม่ฮ่องสอน  ของ อ. สุรพงษ์  ไชยวงศ์   ผอ. กศน.แม่ฮ่องสอน   เห็นว่าเป็นนวัตกรรมในการทำหน้าที่ของ กศน.   จึงนำมาเผยแพร่ต่อ  ดังต่อไปนี้

                           การจัดการศึกษาชุมชนบ้านห้วยปูแกง


         ผมมองว่าเป็นการพลิกวิกฤติของชุมชนให้กลายเป็นโอกาสที่น่าชื่นชมมาก

วิจารณ์  พานิช
 1 ก.พ.49

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)