บทบาทการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (APN) ในสถานการณ์เมื่อเกิดความขัดแย้ง

สรุปจากการสัมมนา

Implication :
            ในบทบาทการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง  (APN)  มีบทบาทหน้าที่หลายบทบาทด้วยกัน  จึงอาจเกิดความขัดแย้งได้ในสถานการณ์ ดังนี้


1.         ความขัดแย้งเกี่ยวกับระบบงาน ( professional – bureaycratic conflict )เป็นข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นขณะปฏิบัติงาน  ซึ่งเป็นผลมาจากความคาดหวังด้านมาตรฐานและความรับผิดชอบของวิชาชีพที่ต่างกัน  ทำให้พยาบาลมีความขับข้องใจและเกิดความขัดแย้งขึ้นมาได้


2.         ความขัดแย้งระหว่างพยาบาลกับพยาบาล (nurse – nurse conflict ) เป็นผลมาจากความแตกต่างระหว่างค่านิยมกับปรัชญา-การพยาบาลของพยาบาลที่ทำงานร่วมกัน  ซึ่งกระทบต่อการทำงานเป็นทีม  และนำไปสู่ปัญหาระหว่างพยาบาลที่ทำงานเดิมๆไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น  กับพยาบาลที่มีความตื้นตัวต้องการให้มีการดูแลแบบ  Holitic care ดังนั้นพยาบาลที่มีความคิดแตกต่างกับนี้จึงอาจมีความขัดแย้งในการมอบหมายงานหรือทำงานร่วมกัน


3.         ความขัดแย้งระหว่างแพทย์กับพยาบาล (physician – nurse  conflict ) ซึ่งอาจเกิดจากความคาดหวังที่แตกต่างกันในการดูแลผู้ป่วย ซึ่งแพทย์ก็จะมีรูปแบบของแพทย์โดยเน้นที่การักษา ส่วนพยาบาลซึ่งในฐานะของพยาบาลขั้นสูงก็จะเน้นการดูแลแบบองค์รวม และตามบทบาททั้งในด้านการส่งเสริม  ป้องกัน  รักษาและฟื้นฟู  นอกจากนี้ความขัดแย้งอาจจะเกิดเพาระความไม่สมดุลของอำนาจที่เป็นประเพณีสืบต่อกันมาในระบบของแพทย์และพยาบาล  ดังนั้นในฐานะที่เราเป็น APN จะต้องกล้าที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงประเพณีดังบนหลักการและความรู้ความสามารถที่เป็นที่ยอมรับได้


4.         ความขัดแย้งระหว่างผู้มารับบริการกับพยาบาล   (patient – nurse conflict ) มักเกิดขึ้นในลักษณะที่เป้าหมายในการดูแลของพยาบาลแตกต่างจากตัวของผู้ป่วยเอง ซึ่งนอกจากนี้อาจเกิดจากการที่พยาบาลรับฟังผู้ป่วยค่อนข้างน้อย  มักมุ่งเน้นที่จะให้ผู้ป่วยต้องปฎิบัติตามคำแนะนำของตน  บทบาทของพยาบาล APN จึงจะต้องมีการเข้าใจในตัวผู้ป่วยมากขึ้น เน้นการส่งเสริมให้ผู้ปฎิบัติตนที่เหมาะสม  หาทางเลือกให้ผู้ป่วยได้  ตัดสินใจเองมากกว่าการออกคำสั่ง


            จากปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้น  พยาบาลขั้นสูงจึงจำเป็นที่จะต้องมีความรู้ความสามารถในเรื่องการบริหารความขัดแย้ง  เพื่อนำไปสู่การไกล่เกลี่ยปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ  และเพื่อให้ปัญหาที่เกิดขึ้นถูกแก้ไขหมดไป  โดยอาจใช้กลยุทธ์ต่าง ๆ ทั้ง   การหลีกเลี่ยง  การปรองดอง  การต่อสู้  การร่วมมือร่วมใจ  และการประนีประนอมหรือการเจรจาต่อรอง  ตามความเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครูพยาบาลกับการเรียนการสอน

คำสำคัญ (Tags)#ภาวะผู้นำและการบริหารจัดการทางการพยาบาล#พย.614#ความขัดแย้ง#conflict

หมายเลขบันทึก: 14079, เขียน: 31 Jan 2006 @ 23:34 (), แก้ไข: 24 Jun 2012 @ 02:24 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 9, อ่าน: คลิก


ความเห็น (9)

นายรุ่งศักดิ์ ศิรินิยมชัย
IP: xxx.183.233.27
เขียนเมื่อ 

ในฐานะบทบาทของ APN ที่กล่าวขึ้นนั้น ในบางสถานการณ์

ความขัดแย้ง อาจไม่สามารถแก้ไขได้โดยวิธีใดวิธีหนึ่งครับ

ถ้าในหน่วยงานนั้นมีปัญหากันภายในอยู่คงต้องศึกษาปัจจัยของ

ความขัดแย้งในองค์กรนั้นๆก่อนแล้วหากลวิธีที่จะลดความขัด

แย้งนั้นครับ

 

Mr_jod
IP: xxx.139.206.100
เขียนเมื่อ 

powerpoint ให้ดาวโหลดที่นี่

http://gotoknow.org/file/nursing/conflict.ppt

  • ดิฉันเป็น APN Med-Serg  รุ่น 2
  • เห็นด้วยว่ายังมีความขัดแย้งหลายประการในการทำงานของ APN
  • แต่อยากบอกว่าเราต้องให้กำลังใจตัวเองให้ดี
  • เดี๋ยวจะท้อใจก่อน
คุณอีส
IP: xxx.12.97.115
เขียนเมื่อ 

อยากเรียนถามMR_Jodค่ะ เป็นพยาบาลครอบครัวมีปัญหาดังนี้

1 ปัญหาและแนวโน้มในการวิจัยในการพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ สมรรถนะ บทบาทและหน้าที่ของพยาบาลผู้เชี่ยวชาญการพยาบาลครอบครัวคืออะไร

ช่วยตอบส่งทางเมลด้วยนะคะเพราะจะทำสัมมนาวันพฤหัสนี้ค่ะ

ขอบคุณค่ะ

นรพ.ชั้นปีที่ 4 วรรณพร วงศ์ภาดี
IP: xxx.24.160.25
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ ดิฉันเป็นนักเรียนพยาบาลชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

ตอนนี้กำลังจะทำการสัมมนาเรื่อง APN จำเป็นต่อความก้าวหน้าของพยาบาลวิชาชีพอย่างไร

จึงอยากขอรบกวนช่วยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหัวข้อดังต่อไปนี้ หน่อยนะคะ

1.บทบาทหน้าที่ของ APN กับ พยาบาลทั่วไปต่างกันอย่างไร

2.การยอมรับในสหสาขาวิชาชีพ

3.บทบาทของAPN ในหลักการกับความเป็นจริงต่างกันอย่างไร

4.ความก้าวหน้าในวิชาชีพและทิศทางในอนาคตของ APN เป็นอย่างไร

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นล่วงหน้านะคะ กรุณาตอบทาง e-mail ข้างต้น ขอบคุณนะค่ะ

ศศิ
IP: xxx.67.166.94
เขียนเมื่อ 

อยากทราบบทบาทของ APN ในปัจจุบันและความก้าวหน้าในวิชีพ

ศศิ
IP: xxx.67.166.94
เขียนเมื่อ 

อยากทราบบทบาทของ APN ในปัจจุบันและความก้าวหน้าในวิชาชีพ

สวัสดีค่ะ

ดิฉันเป็น APN : CAPD (ผู้ป่วยที่รับการบำบัดทดแทนไตด้วยการล้างไตทางช่องท้องชนิดต่อเนื่อง)

ความขัดแย้งต่าง ๆ จะลดลงได้ถ้า APN ทำงานโดยใช้ EBP ให้มากขึ้น่ะ เพราะทุกคนล้วนมีเป้าหมาย

เดียวกันค่ะ คือคุณภาพ เป็นกำลังใจให้นะค่ะ

MR.duy
IP: xxx.12.97.122
เขียนเมื่อ 

ในความเป็นจริงนั้น ความขัดแย้งมีแน่นอน โดยเฉพาะกับผู้บริหารทางการพยาบาลที่ยังไม่เปิดใจ ยอมรับAPNสักเท่าไหร่

ดังนั้น ถ้าจะให้ องค์กร APN มีการพัฒนาขึ้น อย่างน้อยความเป็นปึกแผ่น ของ APN โดยไม่มีการแบ่งแยกว่าสาขาใหน เพราะถ้าแบ่งจะเป็นกลุ่มย่อย กลุ่มเล็กๆ มองง่ายๆว่า อาจมีความไม่สามัคคีกัน แต่ถ้าเป็นกลุ่มใหญ่ คือ กลุ่มพยาบาล APN ไปเลย เวลาเรียกร้องหรือเสนอข้อคิดเห็นต่างๆ จะมีพลังมากขึ้น นะครับ เมื่อสามัคคีกันความขัดแย้งก็น้อยลง