สรัญญา 55

บันทึกงานย้อนหลัง

23/ม.ค/49

สวัสดีค่ะ...วันนี้มาถึงโรงเรียนวัดสังเวชเวลา07.25 น.มาถึงก็มาหาครูจ้ำที่ห้องโสต ฯ และก็ลงมาเข้าแถวกับนักเรียน จากนั้นก็มาอยู่ประจำที่ห้องโสต ฯ คอยให้บริการภายในห้องโสตฯและบริการยืมคืนอุปกรณ์โสตทัศน์ วันนี้ไม่มีรายการยืมคืนแต่ว่าเช็คตารางการขอใช้ห้องโสตฯ มีใช้ 1 คาบเรียน โดยอ.ยุพา จะให้อาจาร์ยชาวต่างชาติมีชื่อว่า จัสติน สอนนักเรียนชั้นม.3/3 ไม่ต้องติดตั้งอุปกรณ์ใด ๆ แค่เปิดแอร์อย่างเดียว

เวลา 09.30 น. ได้รับมอบหมายจาก อ.ชบาไพร สอนประจำวิชาดนตรีไทย ให้ค้นหาภาพที่เกี่ยวกับการแสดงของวงดนตรีไทยที่ออกแสดงงานต่าง ๆ และนร.เรียนดนตรีไทยตั้งแต่เทอมที่ 1 ปีการศึกษา 2548จนถึงงานปัจจุบันก็คืองานเปิดบ้านเรียนรู้ โดยเริ่มจากทำการค้นหาข้อมูลภาพต่าง ๆ ที่เก็บไว้ในรูปแบบของซีดี คือ แผ่นซีดีกิจกรรมของปีการศึกษา 2548 ทั้งภาคเรียนที่ 1และ 2มีเก็บรวมไว้เป็นเล่มเดียวกันมีทั้งหมด 30 แผ่น เริ่มต้นทำการค้นหารูปภาพตั้งแต่แผ่นที่ 1 จนถึงแผ่นสุดท้าย

ขั้นตอนในการค้นหารูปภาพของแต่ละแผ่นงาน

1. ดูชื่องานก่อนว่าน่าจะมีการแสดงของวงดนตรีไทยหรือไม่ เช่น แผ่นที่ 3 มีชื่องานว่า 26 มิ.ย 47 วันไหว้ครู ก็เลือกดูภาพของงานว่ามีช่วงไหนบ้างที่ทำการแสดงของวงดนตรีไทย เช่น มีการแสดงรำ ก็จะมีการแสดงของวงดนตรีไทยเป็นเพลงประกอบการแสดง ในไฟล์งานนี้มีภาพการแสดงของวงดนตรีไทยทั้งหมด 25 ภาพ (เลือกดูภาพที่โปรแกรม ACD See 6.0)

2. เมื่อเลือกรูปภาพได้แล้วก็จะเลือกรูปภาพและตั้ง Folder ใหม่ที่หน้าจอ Desktop ตั้งชื่อ Folderว่า26 มิ.ย 48 วันไหว้ครู

3. เมื่อเลือกภาพได้ตามที่ต้องการแล้วก็นำข้อมูลภาพที่ได้ไร้ท์ลงแผ่นซีดีรอมโดยใช้โปรแกรม Nero

4. ใช้ปากกาหมึกสีน้ำเงินสำหรับเขียนแผ่นซีดีเขียนลงที่แผ่นซีดีว่า การแสดงดนตรีไทย            อ.ชบาไพร

ประสบการณ์ที่ได้รับในวันนี้

1. ในการค้นหาภาพนั้นให้เลือกไฟล์งานที่จำเป็นให้ดูว่าเป็นงานเกี่ยวกับอะไร มีการแสดงของวงดนตรีไทย หรือไม่ เช่น งานวันแม่ 48 , งานเปิดบ้านเรียนรู้ เป็นต้น ถ้าค้นหาทุกไฟล์ภาพจะทำให้เสียเวลามาก ในการสุ่มเลือกงานที่สำคัญจะเป็นการประหยัดเวลาในการทำงานด้วยค่ะจะได้ทำงานนี้เสร็จเร็ว ๆ

2. ในการไร้ท์แผ่นซีดีงานโดยใช้โปรแกรม Nero เลือกความเร็วน้อยที่สุด 4 X (600 KB/S) เพื่อที่จะได้ข้อมูลภาพที่ละเอียดครบทุกภาพ แต่ว่าจะใช้เวลานานนิดหน่อยค่ะ

วันนี้ก็นั่งทำงานจนเพลินถึงเวลาเลิกเรียนเลยค่ะจากนั้นก็กลับบ้าน...สวัสดีค่ะ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกของสรัญญาความเห็น (0)