เริ่มในตอนเช้าด้วยการช่วยครูพี่เลี้ยง พี่เก่งและพี่วุธ ในการเช็คเทปบันทึกรายการโฮมรูมว่าตอนต่าง ๆที่ออกไปนั้นมีชื่อตอนอะไรบ้างเพื่อจัดทำตารางออกอากาศเพื่อสรุปผลงานประจำปีของฝ่ายโสตศึกษา พร้อมทั้งยังต้องจัดทำหน้าปกแฟ้มเอกสารอีกด้วย ช่วงบ่ายได้ขอลาครูพี่เลี้ยงเพื่อเดินทางไปจัดซื้ออุปกรณ์เชียร์ในวัน พฤหัสบดีและวันศุกร์ที่จะถึงนี้ต้องลากิจเนื่องจากติดภาระกิจการแข่งขันกีฬาวายุภักดิสัมพันธ์ 49 ซึ่งเป็นการแข่งขันกีฬาภายในของกระทรวงการคลัง ซึ่งงานที่ต้องรับผิดชอบคือการคุมกองเชียร์ ซึ่งงานนี้ทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ซึ่งเป็นหนึ่งในหน่วยงานของกระทรวงการคลังได้มอบหมายงานผ่าน สำนักกิจการนักศึกษา ซึ่งเป็นหัวหน้างานผ่านตัวกระผมอีกทีจึงมีความจำเป็นในการเข้าร่วมงานในวัน พฤหัสบดี และวันศุกร์ จึงเรียนมาเพื่อขออนุญาต ครับ ช่วงเย็นกลับมาถึงโรงเรียนก็ได้ตรวจงานต่าง ๆและช่วยครูพี่เลี้ยงทำไตเติ้ลรายการโฮมรูมอื่น ๆที่ค้างอยู่จนเสร็จ พร้อมทั้งเคลียร์ทำความสะอาดห้องด้วย