ณรงค์ชัย 26-27/01/49

วันนี้ติดกิจธุระครับ งานกีฬาวายุภักดิ์สัมพันธ์ 49
วันนี้ติดกิจธุระครับ งานกีฬาวายุภักดิ์สัมพันธ์ 49

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกของณรงค์ชัยความเห็น (0)