ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency)

1.   ความมีประสิทธิภาพ   (Efficiency)  

มองในแง่ความสามารถในการวัดคุณลักษณะที่ต้องการอย่างมีความเที่ยงและความตรง แต่ใช้เวลาและความพยายามของผู้ตอบอย่างพอเหมาะตามหลักเกณฑ์ของการวัดโดยทั่วไป ค่าความเที่ยงและความตรงของเครื่องมือจะเพิ่มขึ้นตามความยาวของแบบทดสอบ แต่การเก็บข้อมูลโดยให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามยาว ๆ ใช้เวลานาน จะทำให้ประสิทธิภาพของเครื่องมือนั้นลดลง เมื่อจะสร้างเครื่องมือวิจัยนักวิจัยจึงควรนึกถึงประเด็นเหล่านี้ไว้ด้วย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครูพยาบาลกับการเรียนการสอนความเห็น (0)

หมายเลขบันทึก

13803

เขียน

29 Jan 2006 @ 15:37
()

แก้ไข

07 Jun 2012 @ 21:36
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
อ่าน: คลิก