ดิฉันได้เปลี่ยนคำสองสามคำที่แปลมาจากภาษาอังกฤษให้เป็นภาษาไทยที่ถูกต้อง ได้แก่

  • บล็อค ที่ถูกต้องคือ บล็อก
  • โพสต์ ที่ถูกต้องคือ บันทึก
  • ดราฟต์ ที่ถูกต้องคือ ร่าง
  • ต้องขอขอบคุณ อาจารย์กรกฎ สำหรับคำแนะนำในครั้งนี้คะ

    ดร.จันทวรรณ