Data คือ ข้อมูลดิบ เป็นการบันทึก เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้มีการกลั่นกรองโดยใช้กระบวนการทางความคิด เช่น ผมมีร้านจำหน่ายอะไหล่รถยนต์ เมื่อมีลูกค้ามาซื้อสินค้า ก็จะได้ข้อมูลว่าซื้ออะไร จำนวนเท่าไหร่ เป็นเงินเท่าไหร่ เป็นต้น แต่ เราไม่ได้มองไปถึงว่า ทำไมลูกค้าถึงต้องมาซื้อที่ร้านของเรา ทำไมไม่ไปซื้อที่ร้านอื่น ติดใจที่หน้าตาเจ้าของร้านรึป่าว (อันนี้เดาเองครับ) แต่อย่างไรก็ตาม ข้อมูลก็มีส่วนช่วยในการตัดสินใจ แต่ไม่ได้บอกว่า เราต้องทำอะไรบ้าง เพราะข้อมูลไม่ได้บอกถึงความสำคัญของตัวมันเองสักเท่าไหร่นัก แต่ข้อมูลเป็นวัตภุดิบที่สำคัญในการสร้าง Information  

Information คือ สารสนเทศ ... เหมือนที่เราเข้าใจกันในวิชา Logistics and SCM อย่างที่เราเคยเรียน ๆ กัน ซึ่งหมายความถึง Data ที่ได้มีการกลั่นกรองแล้ว ซึ่งจากตัวอย่างของ Data ข้างต้น เราก็จะได้ information ในการทราบว่าทำไมลูกค้าถึงมาใช้บริการที่ร้านของเรา มีผลในการตัดสินใจของเรา มีคุณค่าในตัวของมันเอง

ส่วน Knowledge คือ องค์ความรู้ เป็นกรอบแนวความคิด เป็นกรอบของการผสมผสานระหว่างประสบการณ์ เป็น know how ซึ่งได้จากการทำงาน ประสบการณ์ ที่เกิดขึ้นจริง อาจจะเป็นความจริงพื้นฐานที่เกิดขึ้น

การจ้าง outsource ก็เสมือนกับเป็นการซื้อความรู้ชนิดหนึ่ง ซึ่ง เมื่อเราไม่ถนัด แต่เราต้องการ เราก็ต้องใช้ outsourcing ด้วยเหตุผลหลาย ๆ ประการ ตามที่เคยศึกษา

การต่อยอดความรู้เป็นสิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญ เพราะ ความรู้ใหม่ๆ จะเกิดขึ้นเรื่อย ๆ ....

.....วันนี้เป็นวันทำบะจ่าง ... เมื่อได้ลองทานแล้ว ก็คิดขึ้นได้ว่า ทำไปทำไม ใครมีความรู้บ้างครับช่วยบอกผมด้วยครับ ....ขอบคุณ