ชนิดของความรู้

ความรู้ในโลกมีมากมายดังกล่าวต่อไปนี้

พอจำแนกความรู้ได้ดังต่อไปนี้

อันแรกเป็นความรู้ที่ชัดแจ้ง เรียกว่า Explicit Knowledge เป็นความรู้ที่เป็นเหตุและผลที่สามารถบรรยายถอดความออกมาได้เป็นทฤษฎี คู่มือ การแก้ปัญหาหรือฐานข้อมูล เป็นความรู้ที่สามารถอธิบายหรือเขียนออกมาได้โดยง่าย พูดง่าย ๆ คือ เป็นความรู้ทีได้รับการเปลี่ยนแปลงเป็นเอกสาร หรืออื่น ๆ ที่สามารถจับต้องได้

อันที่สอง เป็นความรู้ที่ฝังลึกในคน หรือบางที่เรียกความรู้โดยนัย (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ที่มีอยู่ในแต่ละบุคคลที่ได้มาจากประสบการณ์ และความสามารถส่วนตัว จะเขียนหรืออธิบายออกมาได้ยาก ยกตัวอย่างให้ฟังเช่น การวาดรูปให้สวย หรือการเล่นกีฬาให้เก่ง เป็นต้น หรือวิธีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ความรู้ชนิดนี้พัฒนาและแบ่งปันกันได้ และเป็นความรู้ที่ผมชอบ และสนใจมาก เพราะทำให้เกิดการความได้เปรียบในการแข่งขันในทุก ๆ เรื่อง

ความรู้อันสุดท้ายที่จะกล่าวเป็นความรู้ที่อยู่ภายในองค์กร เรียกว่า Embedded Knowledge อันนี้เป็นความรู้ที่ฝังอยู่ภายในองค์กร โดยจะอยู่ในวิธีปฏิบัติงาน ข้อตกลง กติกา คู่มือ รวมถึงวัฒนธรรมขององค์กร จนไปถึงฝังอยู่ในสินค้าบริการและกระบวนการผลิต

                                               "จบแล้วครับ"

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน knowledge management

คำสำคัญ (Tags)#uncategorized

หมายเลขบันทึก: 129, เขียน: 11 Jun 2005 @ 05:56 (), แก้ไข: 17 Jun 2012 @ 10:42 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)