องค์ความรู้

องค์ความรู้

เราจัดการองค์ความรู้เพื่อให้มีการเก็บรวบรวมความรู้ให้เป็นหมวดหมู่เพื่อให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ ซึ่งเราคิดว่าเป็นสิ่งที่ควรจะทำให้เกิดขึ้น เนื่องจากเป็นประโยชน์สำหรับการค้นคว้าหาข้อมูลของนักเรียน นักศึกษา และบุคคลอื่นๆที่มีความสนใจในแต่ละเรื่อง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน  black coffeeความเห็น (0)