Dive Into Project (1)

เริ่มก่อเกิดปัญหาอย่างหลายด้านขึ้นมาบ้างแล้ว

การเริ่มทำ Project ในเทอมนี้ เริ่มก่อเกิดปัญหาอย่างหลายด้านขึ้นมาบ้างแล้ว โดยเฉพาะระยะเวลาในการศึกษาหาข้อมูล ที่อาจจะน้อยเกินไปสำหรับการทำงาน 3 เดือนนี้ ซึ่งยังไม่ค่อยจะคืบหน้าเท่าที่ควร โดย Project ที่เลือกทำนั้น เป็นการทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับวารสารของคณะวิทยาการจัดการและวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโทและโครงงานของนักศึกษาปริญญาตรี สิ่งที่ต้องทำก่อนเป็นอันดับแรกคือการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ถึงหลักการต่างที่จะนำมาใช้ในการทำงาน รวมถึงมองปัญหาที่จะต้องแก้ไข

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Dive Into Project....ความเห็น (0)