หลังจากที่ได้เข้าเรียนเรื่องการจัดการความรู้ทำให้ผมรู้สึกว่าเรากำลังจะได้เรียนรู้ถึงการที่เราจะทำอย่างไรที่จะพัฒนาเพิ่มพูนและเผยแผ่ความรู้ของเรา แม้ว่ามันจะเป็นความรู้อันน้อยนิด ที่ได้รับมา แต่ในบางครั้งบางเวลามันก็อาจมีคุณค่าที่ยิ่งใหญ่ต่อตัวเราเองหรือแม้กระทั้งต่อคนอื่นๆก็เป็นได้.....

        ไม่ทราบว่าผมเข้าใจถูกหรือเปล่านะครับที่ว่าแรกเริ่มเดิมทีนั้นห้องสมุดที่มีขนาดใหญ่มากๆๆๆ สำหรับผมนั้นก็คือ... ก็คือ... Internet  เนื่องจากว่ามันมีขนาดที่ใหญ่มากทำให้เวลาที่เราต้องการค้นหาข้อมูลเป็นไปด้วยความยากลำบาก แม้ว่า Internet จะเป็นห้องสมุดโลกที่รวบรวมความรู้ต่างๆ หลากหลายแขนงวิชา แต่ก็มีความยากลำบากอย่างมากในการค้นหาและนำความรู้นั้นๆ มาใช้หรือเผยแพร่ต่อ

       แต่หลังจากที่ผมได้รู้จักการจัดการความรู้ โดยการใช้เครื่อมมือชนิดใหม่ (Blog) ทำให้ผมพอที่จะมองเห็นว่าต่อๆ ไปในอนาคตเราอาจมีห้องสมุดระดับโลกที่มีการบริหารจัดการความรู้ต่างๆ อย่างเป็นระบบระเบียบมากขึ้น ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะได้มีห้องสมุด Online ดีๆ เกิดขึ้นเป็นของประเทศของเราสักแห่งนะ