Usability Testing vs. Conducting KM Workshop

เทคนิคหลายๆ อย่างที่ดิฉันใช้ในการทดสอบ Usability ของระบบ ดูแล้วก็ออกจะมีรูปแบบไปในทางเดียวกับการจัดการความรู้ในรูปแบบ Workshop เช่น Card-sorting ทางด้าน Usability จะใช้ในด้านการวิเคราะห์และออกแบบ Information Architecture ของเว็ปไซต์ หรือการที่ KM จะต้องมี Facilitator และ Notetaker ในการทำ Workshop แต่ละครั้ง ทางด้าน Usability เราก็ต้องมีผู้รับผิดชอบด้านนี้เช่นกันเวลาที่เราทำ Scenario testing เป็นต้น

ดิฉันคงต้องเข้า KM Workshop อีกสักหลายๆครั้ง จะได้สามารถเปรียบเทียบข้อเหมือนหรือข้อแตกต่างระหว่างเทคนิคของการทำ Knowledge Management และทักษะด้าน Usability Evaluation ที่ดิฉันมีอยู่แล้ว เพื่อการวางระบบด้าน KM Workshop ที่สามารถขับเคลื่อนอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ปฏิบัติการ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ทำบ้านให้เป็นวัดความเห็น (1)

IP: xxx.7.147.208
เขียนเมื่อ 

ทดสอบ HTML WYSIWYG Editor ตัวใหม่ ชื่อว่า TinyMCE