อยากจะเขียนเป็นการทดสอบนะครับ อยากให้เพื่อนๆมาช่วยๆกันเขียนนะครับ