การจัดการความรู้ระดับโลก

บริษัท ซีร๊อค แนวคิดยูเรกา

จากเคยอ่านเจอพบว่าระบบการแลกเปลี่ยนความรู้ระบบยูเรกาน่าสนใจดีเหมือนกัน บริษัทได้นำมาพัฒนาองค์ความรู้ในองค์กร จนเป็นบริษัทระดับโลกจะเล่าให้ฟังคร่าวน่ะ  ย

ยูเรกาคือ อุปกรณ์ติดต่อสื่อสารอินทราเนตที่ช่วยให้ช่างสามารถแลกเปลี่ยนเทคนิคในการซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารได้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จึงเป็นระบบที่ทำให้ตัวแทนของช่างและวิศวกรสามารถสร้างและเก็บรักษาฐานความรู้และยังเผยแพร่ความรู้รวมทั้งสามารถปรับปรุงเทคนิคใหม่ ๆ ในการซ่อมเครื่องได้อีกด้วย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน knowledge managementความเห็น (0)