กำลังทดลองใช้บล็อกของ gotoknow.org คาดว่าภายในสัปดาห์หน้าจะย้ายบ้านได้ ตอนนี้โปรดติดตามเรื่องราวๆ ต่างของเครือข่ายจัดการความรู้การดูแลผู้ป่วยเบาหวานที่ http://dmcop.blogspot.com

 

วัลลา ตันตโยทัย

๑๐ มิถุนายน ๒๕๔๘