ทำไมต้อง KM

การจัดการความรู้คงไม่ใช่เรื่องยากเกินไป และอาจไม่เห็นผลในระยะเวลาอันสั้น แต่หากเราต้องการมีอนาคตที่สดใส มีหน้าที่การงานที่ดี ก็ควรต้องเริ่มเพิ่มคุณค่าและจัดการความรู้ให้กับตนเองได้ตั้งแต่วันนี้นะคะ

            การจัดการความรู้ (Knowledge Management) หรือ KM นั้น เป็นกระบวนการที่สำคัญที่ทำให้เรารู้จักหาความรู้ และนำความรู้นั้นมาใช้ในการทำงานเพื่อให้มีระบบ และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งต้องมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา เพราะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องนั้นจะทำให้เรามีโลกทัศน์กว้างไกล รู้ว่าสิ่งไหนควรทำ สิ่งไหนไม่ควรทำ รับรู้ถึงข้อดี ข้อเสียจากการเลือกปฏิบัติในแนวทางใดแนวทางหนึ่ง ซึ่งความสามารถต่างๆนี้เอง จะทำให้เรามีคุณค่าในตัวเองเพิ่มมากขึ้น และทำให้เรามีข้อได้เปรียบเหนือกว่าคนอื่น และนั่นก็หมายความว่าเราจะมีผลการปฏิบัติงานที่ดี และมีศักยภาพในการทำงานในตำแหน่งงานที่สูงขึ้นต่อไป

            การจัดการความรู้คงไม่ใช่เรื่องยากเกินไป และอาจไม่เห็นผลในระยะเวลาอันสั้น แต่หากเราต้องการมีอนาคตที่สดใส มีหน้าที่การงานที่ดี ก็ควรต้องเริ่มเพิ่มคุณค่าและจัดการความรู้ให้กับตนเองได้ตั้งแต่วันนี้นะคะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ทำไมต้อง KMความเห็น (0)