ใช้ e-Mail "จีบ" พระจากอเมริกา มาเสวนากับลูกศิษย์ - 2


ท่านอาจารย์บอกท่านปัญญาฯว่า " สันติกะโร ใช้ได้ " ... I hope to live my life so that Tan Ajarn's approval is not wasted. .. I was particularly glad to meet you. May your Dhamma & education efforts bear fruit.

  

    ต้องขออภัยอย่างยิ่งที่ทิ้งช่วงนานไปหน่อยครับ ... ทำงานหลายอย่าง และไม่ค่อยมีวินัยในตนสักเท่าไหร่เลยทำอะไรไม่ค่อยต่อเนื่อง 

    เรื่องมีต่อดังนี้ครับ ..

    ผมตัดสินใจส่ง e-Mail แบบเสี่ยงดวงถึงท่านสันติกะโร โดยไม่รู้ว่าท่านอยู่ที่ไหน เริ่มด้วยการแนะนำตัวว่าเคยพบ และพูดคุยกับท่านสมัยบวชเรียนอยู่ที่สวนโมกข์ และแจ้งว่ากำลังสอนอะไรอยู่และต้องการให้ท่านช่วยอย่างไร  ที่สำคัญผมได้สื่อสารเรื่องสำคัญที่เชื่อว่าท่านต้องอิ่มใจได้มากและก็เป็นจริงตามนั้น คือผมบังเอิญอยู่ที่กุฏิท่านอาจารย์พุทธทาส ขณะที่ท่านปัญญาฯไปเยี่ยมและสนทนากันอยู่  ได้ยินท่านอาจารย์บอกท่านปัญญาฯว่า " สันติกะโร ใช้ได้ " และเห็นว่าจะเป็นกำลังสำคัญได้ต่อไป  คำว่า "ใช้ได้" ในที่นี้ ผมรู้สึกว่ามันมีความหมายมากจึงนำไปสื่อสารให้ท่านได้รับรู้เพื่อเพิ่มกำลังใจในการทำงาน (รวมทั้งการที่อาจมาช่วยงานของผมด้วย) เพื่อให้สั้นเข้า ขอตัดต่อการสื่อสารทาง e-Mail มาวางให้อ่านกันเลยดีกว่าครับ ..

ผมเริ่มต้นดังนี้ ..

Namaskarn Tan Santikaro,
      My name is Pinit Punchuen.I was born in Chaiya and spent most of my young age
dealing with Suanmokkh,living as Aramboy with Tan Ajarn Suthon Dhammasarn at
Wat Chayaram, being led to walk to Suanmokh quite often to help about construction,
 and so on ...

  แนะนำตัวแบบเต็มๆค่อนข้างยาวเพื่อให้ท่านรู้จักเราในแทบทุกมุมที่ควรรู้เพื่อประโยชน์ในการเกื้อกูลกันในอนาคต .. และเพื่อให้ท่านเชื่อเครดิตก็จำเป็นต้องอ้างถึงบางอย่างให้เห็นว่าเราไม่ใช่คนเหลวไหล เช่น ..

 " ... After teaching courses about Educational Video production, Electronics,
Utilization of IT.in Education etc. for around 20 years and was well-accepted among students, in-service teachers and fellow teachers,( I was once named "Good Diamond of Chandrakasem" by a senior editor of Matichon Newspaper.),I decided  to teach one of the new 13 General Education courses called "The Truth of Life". It sounds good doesn't it? I often think of you and would like to exchange and share ideas & experiences with you or even dream of inviting (Nimont) you to our Faculty of Education to meet and bless us both faculty members and students. ... "

และ 

" .. One thing I forgot to mention is that I was elected to be the leader of the new monks of Suanmokkh in 2531, the time that you were there as well as Tan Viriyanandho and Tan Subhodha."

    แล้วก็ถึงตอนสำคัญที่น่าจะทำให้ท่านยิ้มได้ด้วยความอิ่มใจ ..

" ... Tan Santikaro,I've been very proud of you since those days. Although it has nothing to do much to your heart, I'd like to tell you that I heard with my own ears when Than Ajarn told Tan Panya inThai.."Santikaro Chai Dai". That short sentence  means a lot,I know. .. "

    ปิดท้ายด้วย ..

  " .. if possible, please let me be informed about you,your plans,and your stay at present."

    เรียบร้อยครับ มีการตอบรับและสิ่งแสดงให้เห็นว่าผมมาถูกทาง .. นี่ครับ คำตอบที่ทำให้ผมตื่นเต้นและตั้งใจจะทำงานนี้ให้ดีที่สุด มีผิดพลาดน้อยที่สุด ..

    Date: Sun, 11 Jun 2000 14:47:05 -0500
        Subject: Re: Just a greeting and self introduction !
        From: Santikaro Bhikkhu <santikaro@suanmokkh.org>
        To:  pinit <pinit@chandra.ac.th>
        

        <<< JAROEN PORN >>>


         I'm in Kansas City for the weekend. A variety of activities w/ various
 Buddhist groups in the area, including a prison visit on Saturday & a birthday party on Sunday. Fly to Chicago on Monday. For my schedule in the USA, please see:

        http://www.suanmokkh.org/skb2000.htm

                   ### Thanks for your delightful message. I'm rather busy right now,  traveling in the USA, so I won't make a long reply. However, I'd be happy to visit you at Chandra Kasem when I get back to Siam. The best time might be one of the trips I
make to Bangkok during the PANSA. (Altho I'll be staying in Chaiyaphum, I'll come
down to Bkk rather often.)

       I'm still in regular contact w/ Viriya. he now lives outside Munich. I visited
him & his wife there last year & will do so again next June.

                                ................................................................

     .......... Tan Santikaro,I've been very proud of you since those days. Although it  has nothing to do much to your heart, I'd like to tell you that I heard with my  own ears  when Than Ajarn told Tan Panya in Thai "Santikaro Chai Dai".That short  sentence means a lot, I know.
                                ............................................................

               ### Yes, such simple words mean much to me. I hope to live my life so that Tan Ajarn's approval is not wasted. Here in the USA I'm working on establishing Liberation Park to carry on Tan Ajarn's work.

        Be cool ;-)
        ** Dhamma ** Metta ** Santi **
        Santikaro Bhikkhu
        ................................

    USA: 7 June - 11 July       

    Kansas City June 9 - 11         

    Chicago June 12 - 18 
        ----------------
        email: santikaro@suanmokkh.org (always)
        website: http://www.suanmokkh.org
        new stuff: http://www.suanmokkh.org/new.htm

       หลังจากได้รับคำตอบผมก็ใช้การสื่อสารทาง e-Mail ประสานงานต่ออีก เช่น ...

ขอบคุณ และตอกย้ำความไม่เหลวไหลของเรา ..

   Namaskarn Tan Santikaro,
I'm very pleased to get  your reply. I'm also busy with quite many things. As a teacher of  teachers,as a vice dean and most of all as a human being,there's endless work I must do,ought to do and want to do especially in the year of educational  reformation. I participate in many projects both because of my duty and my own interests. Being invited to meet  teachers at some schools, I'm happy to have opportunities to share with them our points of  view towards education. Ofcourse, they were mainly delivered from Tan Ajarn. This is an example:-

 * June 19 - 20   Future Development of Faculty                                       Chiangrai
 * June 21 Talk with the leaders of Social Study Devision from 35 schools     BKK.
 * June 29  The whole day with more than 35 millitary teachers                   BKK.  

                                           Etc.  

  แล้วท่านก็เริ่มให้วันเวลาว่างที่จะจัดกิจกรรมดังกล่าว   

<<< JAROEN PORN >>>

   Now is the Vassa (Rains), which I am spending in Chaiyaphum. I must
come to Bkk a couple times a month, so there may be a chance for me to meet
w/ your group. On August 26th, I must be at Chula U by 13:00. I could meet w/ your
group in the morning. Another possibility is Sept 23rd. I am free that day.

  ......................

Namaskarn Tan Santikaro,

 Talking about your visit to our institution,I've talked to many fellow teachers and students and they are pleased to hear about that.This semester there are more than 30
classes learning "The Truth of Life" and I plan to let all of them participate in your Dhamma talk.We have "Suan Dhamma" that is suitable for the activity. Saturday morning is the most appropriate time,I think.

 ............................

  So, if possible, please let me be informed if you are ready to visit us at Chandrakasem on Saturday 26, this month at 8-9 in the morning. .......

### I will be in Bkk this weekend, but won't be ready that early on Saturday morning. I will have a busy day  tomorrow & a long night too. Next month will be better.  ....

   .... If it is too late because of the communication problem, Saturday 23 next month will also be OK.

### I am currently free on that Saturday. I am busy all day on Sunday & also have a commitment on Friday, buthave free time on Saturday. Why 8:00 in the morning?

    และในที่สุดก็มาถึงการนัดหมาย ซึ่งได้วางไว้อย่างละเอียด เป็นขั้นตอน ไม่อยากให้ผิดพลาด

### I will get back to Bkk the evening of the 21st. I'll be in & out of the Wat on Friday. Call at 584-3074.

..............................

  I'm very happy to get the good news. On Sat.23 next month I'll be at Wat Cholpratan in the morning. Chandrakasem is not so far from Wat Cholpratan.It will take only about 30 minutes to be there. From now on I'm going to inform both the students and teachers about the event. The topic should be anything concerning the truth of life. You obviously know how the spirit of the old Siam has been dragged to somewhere.
 So,please feel free to point out what should be "re-think" and immediately put to practice. One more thing to bother you is about some more information concerning your past experiences before and after ordaining. It seems like nothing important,but I think the information like that can be an effective tool to those who are swimming and drowning in the flood of modern society. In short, please let me be informed about you biography.

 Namaskarn with Respect,
 Pinit.

 .......................

    กลัวพลาดเลยต้อง ติดต่อให้มั่นใจได้มากขึ้นอีกครั้งครับ

Namaskarn Tan Santikaro,
  
  I'm not sure about my message to you a few minutes ago. That's why I'm writing this again to confirm you about the plan.

1. On Sat.23 I'll pick you up at Tan Sompong's place at 8:30.

2. The talk will start at 9:30 until up to 11:30. 3. You luch  time is 11:30-12:00.

4. I will take you back to Wat or any of your planned destination.

5. The plan can be adjusted or flexible according to your  idea.

    Please let me be informed if there will be any change,using

E-mail,telephone 541-7159 (home) or pager 1188 call 632-7022.

Namaskarn with Respect,

Pinit.   

.......................... 

     ทุกอย่างเป็นไปตามแผนครับ  สิ่งสำคัญที่ช่วยให้งานสำเร็จด้วยดียังเป็นเพราะนักศึกษาภาคสมทบเอกเทคโนโลยีการศึกษาที่ผมสอนอยู่ด้วยอีกกลุ่มหนึ่ง ได้มาเป็นกำลังสำคัญในการจัดสถานที่ ยืมข้าวของเช่นเสื่อ และอุปกรณ์อื่นที่จำเป็นจากวัด ช่วยกันถ่ายทำ บันทึกทั้งภาพนิ่ง  เสียง  และวีดิทัศน์ ตลอดจนถอดเทปทำเป็นเอกสาร  ทั้งหมดเป็นงานที่เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนวิชา การปฏิบัติงานทางเทคโนโลยีการศึกษาของพวกเขา ผมได้สื่อให้พวกเขารู้ว่ากิจกรรมนี้จะมีคุณค่าอย่างไรกับเยาวชน รุ่นน้อง ที่จะมาร่วมกิจกรรม ขอให้ทุกคนสุขใจที่จะได้เหนื่อยยากและใช้ความรู้ความสามารถเพื่องานนี้  ได้สอดแทรกเรื่อง เอาเหงื่อล้างอัตตาให้เขาด้วย  ได้ผลดีเกินคาดครับ ...

ดูภาพกิจกรรมอีกรอบก็ได้ครับ

  Click ----> http://new.photos.yahoo.com/techno202544/album/576460762342343621

...............

หลังจากนั้นไม่นานผมก็ได้รับ e-Mail ตอบกลับจากท่านสันติกะโร แสดงความรู้สึกต่อการมาเสวนาธรรมกับนักศึกษาในวันนั้น

### I wanted to thank you, your colleagues, & the students for a delightful experience on Saturday. The atmosphere where I spoke was very nice, and everyone was very kind. I was particularly glad to meet you. May your Dhamma & education efforts bear fruit.

       If any of the students have feedback for me, or responses to my questions, I will be happy to receive them. I can read Thai handwriting if it is fairly neat, so they don't have to be afraid of English.

      จบครับ ... ขออภัยที่ยาวไปหน่อย

                                          ............................

 

หมายเลขบันทึก: 13778เขียนเมื่อ 29 มกราคม 2006 09:37 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 มิถุนายน 2012 20:57 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (7)
     ท่าน Handy หายไปนานนะครับ ผมและทีมงานที่ได้อ่านบันทึกท่านพูดคุยถึงท่าน ผมได้แนะนำให้ตามไปที่เวบท่าน ดีใจที่ท่านกลับมาเขียนให้อ่านอีก ได้สาระและเป็นประโยชน์มากครับ

  สร้างสรรค์ตลอดกาล    ชีวิตท่านมีคุณค่า 

        

      

  • พบเพชรทางการศึกษาแล้ว
  • อยากอ่านอีกนะครับ
  • ขอบคุณที่นำเรื่องดีๆมาให้อ่านครับ
  • ขอบคุณทั้งสามท่าน
  • แล้วจะค่อยๆทำตามคำขอครับ
  • อ.ขจิตว่า พบเพชร เอ๊ะน่าจะจริง เพราะ มติชน เคยเขียน
    กล่าวหาผมว่าเป็น "เพชรดีที่จันทรเกษม"
  • แต่ ผมว่า เพชรในตน มีกันอยู่ทุกคนแล้วล่ะครับ  ถ้าวันเวลาผ่านไป รู้สึกพอใจ อยากกราบไหว้ตัวเองล่ะก็ .. ใช่เลย

looking forward to having that nice chance also...

           ...ศิษย์ ตัว D...

สวัสดีครับพี่บ่าวที่เคารพ

อ่านแล้วชื่นใจครับ  เรามีพระที่มีปฏิปทาที่น่าเคารพ แม้ท่านจะเป็นฝรั่งก็ตาม 

มิหนำซ้ำเรายังมีอาจารย์ที่มีธรรมะเป็นตะเกียงส่องทาง  ส่องตัวเองไม่พอ ยังส่องให้ผู้อื่นได้เดินตามด้วย

ขออนุโมทนาสาธุครับ

ผมว่าในอนาคตเป็นไปได้ว่าฝรั่งอาจเข้าถึงธรรมะของพระพุทธองค์ได้มากกว่าคนไทยก็เป็นได้  เพราะฝรั่งเขาสนใจเนื้อหา  เราเมาแต่สนใจพิธีกรรม  ไม่นานพระฝรั่งคงเต็มวัด

ที่อ.ขจิตว่าเจอเพชรนั้นผมว่าคงน้อยไปแล้วกระมัง  ผมว่าคำที่เหมาะสมน่าจะเป็น โคตรเพชร มากกว่าครับ อิอิ

ธรรมะสวัสดีครับ

เรียน ท่านที่สนใจธรรมะ

การปฏิบัติให้ถึงความว่างแห่งจิต และเป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น ดิฉันยังมีความยึดมั่นคะ หาคำตอบให้ด้วย ถ้ามีความกรุณาจะอธิบายมากๆก็ได้

ขอบคุณคะ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี