Performance agreement กลุ่มงานทันตกรรม

  ติดต่อ

   ขณะนี้ สถาบันธัญญารักษ์กำลังรวบรวม  Performance agreement จากทุกหน่วยงาน เพื่อใช้เป็นเครื่องชี่วัดประจำหน่วยงาน ซึ่งมีการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน  และจะทำพิธีลงนาม คำรับรองการปฏิบัติราชการกับผู้อำนวยการสถาบันธัญญารักษ์ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2549 นี้   จึงขออนุญาติใช้ weblog เป็นช่องทางส่งเอกสารให้ศูนย์คุณภาพเอาไป จัดทำเอกสารอย่างเป็นทางการครับ  โปรด download ที่ http://gotoknow.org/file/chumpon/PA49 dental.doc

 

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกคุณภาพ จาก ทพ.ชุมพล

หมายเลขบันทึก: 13771, เขียน: , แก้ไข, 2012-06-11 21:46:38+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #uncategorized

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)