โมเดลการส่งเสริม(สร้าง)สุขภาพของเพนเดอร์

อรทัย
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
การปรับแนวคิด ทฤษฎี

ในปี ค.ศ. 1975 เพนเดอร์ (Pender) ได้พัฒนาโมเดลการป้องกันสุขภาพที่กล่าวถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการ ตัดสินใจและการปฏิบัติของปัจเจกบุคคลในการป้องกันโรค จุดเน้นของบทบาทการพยาบาลตามแนวคิดของเพนเดอร์ใน สมัยนั้น เน้นที่การป้องกันและคงไว้ซึ่งสุขภาพของสาธารณชน ต่อมา เพนเดอร์ ได้เห็นความจำกัดของมโนทัศน์การป้องกัน สุขภาพ คือเป็นมโนทัศน์ทางสุขภาพเชิงลบเพราะพฤติกรรมส่วนใหญ่จะเป็นการหลีกเลี่ยง แต่การยกระดับสุขภาพหรือมี ความเป็นอยู่ที่ดีนั้น บุคคลต้องได้รับการส่งเสริมให้มีพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพซึ่งเป็นมโนทัศน์เชิงบวก เพนเดอร์จึงเสนอ โมเดลการส่งเสริมสุขภาพในปี ค.ศ. 1982 และมีการปรับปรุงโมเดลเป็นระยะซึ่งโมเดลสุดท้ายได้ปรับปรุงในปี ค.ศ. 1996 ซึ่งจะกล่าวรายละเอียดต่อไป

ข้อตกลงเบื้องต้นของโมเดล
   1. บุคคลแสวงหาภาวะการของชีวิตที่สร้างสรรโดยการแสดงความสามารถด้านสุขภาพที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตน

   2. บุคคลมีความสามารถในการสะท้อนการตระหนักรู้ในตนเอง รวมทั้งความสามารถในการประเมินสมรรถนะตนเอง
   3. บุคคลให้คุณค่าแก่การเจริญเติบโตในทิศทางบวกและพยายามที่จะบรรลุความสำเร็จในการยอมรับความสมดุลระหว่างการเปลี่ยนแปลงกับการมั่นคง   

   4. บุคคลแสวงหาการควบคุมพฤติกรรมของตนเอง
   5. บุคคลซึ่งประกอบด้วยกาย จิต สังคม มีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมและความเป็นอยู่ อย่างต่อเนื่อง
   6. วิชาชีพด้านสุขภาพเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งแวดล้อมระหว่างบุคคลที่มีอิทธิพลต่อบุคคลตลอดช่วงชีวิต

   7. การริเริ่มด้วยตนเองในการสร้างแบบแผนความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งจำเป็นในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ขอบฟ้า



ความเห็น (4)

วิชัย ชูจิต
IP: xxx.113.71.69
เขียนเมื่อ 

เข้ามาเยี่ยมเยียนครับ

Nana
IP: xxx.24.223.161
เขียนเมื่อ 

ขอคัดลอกเนื้อหาไปทำรายงานหน่อยนะค่ะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีปีใหม่ไทยค่ะพี่อรทัย

...

มาทักทายด้วยระลึกถึงเสมอนะคะ

เข้ามาอ่านบันทึกพี่ ดูเหมือนเวลาจะผ่านไปรวดเร็วจัง

แต่ปูก็ยังไม่สามารถ สะสางภารกิจ ได้ดั่งใจปรารถนาสักที

จะครบ สองขวบปี อีกแล้วนะคะ ให้พี่มีความสุขเสมอค่ะ

...

 

อรอนงค์
IP: xxx.128.82.52
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณสำหรับเนื้อหา ขอยืมไปใช้ด้วยนะคะ เป็นสาวกของเพนเดอร์ด้วยคนค่ะ ทีนี้ไม่เปลี่ยนใจล่ะ งั้นไม่จบซะที