KM ติดดาวภูมิภาค(๑)

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
สถาบันจัดการความรู้เพื่อสังคม และ พันธมิตร

KM เครื่องมือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ราชการ

 ได้อ่าน Blog ของศาตราจารย์ นายแพทย์ วิจารณ์ พานิช "KM Guru" แล้วรู้สึก "มีชีวิต ชีวา" ( Link ) ทำให้การทำงาน ของศูนย์บริการวิชาการ ที่พยายามใช้และถ่ายทอด KM ให้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา "ตน คน งาน และ องค์กร" มีเป้าหมายชัดเจน และ มี "เวที ระดับภูมิภาค ที่ สคส ให้ความสนใจ และ สนับสนุนต่อเนื่องจาก National KM ครั้งที่ ๒"

 ศูนย์บริการวิชาการ ม.ข ได้สมัคร เข้าเป็นพันธมิตรร่วม เพื่อจะได้ "เรียน รู้ ประสบการณ์ตรง และ หาได้ยากมากในการที่จะเรียนรู้วิธีการทำงาน ของ สคส และ เรียนรู้ประสบการณ์จากหน่วยงานที่ประสบความสำเร็จ ในการนำ KM มาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์"

JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (0)