การพัฒนาตนเอง เพื่อเตรียมตัวออกระบบ

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
จับจ้องที่เป้าหมาย หรือ ที่ตัวชี้วัด

ที่ประชุมสภาข้าราชการและลูกจ้าง

 ผมได้รับ B2B จากท่านใบบุญ ว่า "ปขมท" จะมีการประชุม ( Link) ที่เชียงใหม่ต้นเดือน ก.พ ๒๕๔๙ ประเด็นที่สำคัญ คือ การเตรียมการออกนอกระบบของอุดมศึกษา และ การจัดทำดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงาน

 ประเด็นที่ที่ประชุม "ปขมท น่าจะพิจารณา คือ การกำหนด เป้าหมายการปฏิบัติงานของข้าราชการสายสนับสนุน จะทำอะไร เพื่อทำให้บรรลุงานหลักของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะ การมุ่งสู่มหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย"

 ผมเสนอแนะให้มีการนำ "การจัดการความรู้ เข้ามาเป็นเครื่องมือในการเตรียมการ ออกนอกระบบ โดย ทำ After Action Review และ มีการ ลปรร (แลก เปลี่ยน เรียน รู้) เพื่อนำประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมา ในการพัฒนา ตน คน ทำอย่างไรจะทำให้ดีกว่าเดิม เมื่อออกนอกระบบ"

 AAR ว่า มีอะไรบ้างที่ทำให้ทำงานในระบบเดิมๆ ไม่มีประสิทธิผล ไม่มีประสิทธิภาพ " เรียน รู้ จากความผิด เดิม อย่าทำผิดซ้ำอีก" ข้าราชการสายสนับสนุนจะ "มองได้ทะลุประเด็นกว่า ผู้บริหาร และ อาจารย์ " เพราะ "คลุกคลี และ มีประสบการณ์ตรงกับงานประจำ"

 อย่ามัวฟังบรรยายจากวิทยากรอย่างเดียวครับ

 เรียนเชิญแสดงความคิดเห็นครับ

JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (0)

หมายเลขบันทึก

13777

เขียน

29 Jan 2006 @ 09:32
()

แก้ไข

12 May 2013 @ 09:06
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
อ่าน: คลิก