มิติใหม่ของการฝึกงาน

มิติใหม่ของการฝึกงานเกิดขึ้น ด้วยวิสัยทัศน์ของ ดร.รุจโรจน์ แก้วอุไร รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ ได้ให้นโยบายว่าการที่นักศึกษามาฝึกงานควรมอบหมายให้ทำโครงการ /กิจกรรม

     วันนี้ขอปรบมือดัง ๆ ให้กับนักศึกษาฝึกงานจาก มภร.อุตรดิตถ์ , มภร.อุดรธานี , มภร.นครปฐม ทั้ง 10 คน ที่ฝึกงาน ณ สำนักหอสมุด
        จากการที่สำนักหอสมุดได้รับนักศึกษาฝึกงาน ก็ฝึกกันแบบเดิม ๆ ที่เราเคยฝึกกันมา เป็นการสื่อสารทางเดียว  โดยนักศึกษาจะต้องฝึกทุกฝ่าย / งาน ของสำนักหอสมุด แต่ขณะนี้สำนักหอสมุดเกิดมิติใหม่ของการฝึกงานขึ้น ด้วยวิสัยทัศน์ของ ดร.รุจโรจน์  แก้วอุไร รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ ได้ให้นโยบายว่าการที่นักศึกษามาฝึกงานควรมอบหมายให้นักศึกษาได้ทำโครงการ หรือ กิจกรรม ต่าง ๆ เพื่อให้นักศึกษานำผลงานที่ตนเองทำระหว่างฝึกงานไปเสนอมหาวิทยาลัยของตนเอง  โดยกำหนดว่านักศึกษาทั้ง 3 สถาบัน จำนวน 10 จะต้องจับคู่กัน และคู่นั้นจะต้องต่างสถาบันด้วยเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และรู้จักซึ่งกันและกันด้วย 
         โอ้โห่งานนี้...พี่เลี้ยงก็งง...เพราะเคยฝึกแต่แบบเดิม ๆ  นักศึกษาไม่ต้องพูดถึง...ไหนจะต้องส่งรายงานที่ฝึกปกติ(แบบเดิม)กับเพื่อสถาบันเดียวกัน  ไหนจะได้รับมอบหมายให้ทำโครงการซึ่งต้องทำกับเพื่อนต่างสถาบันซึ่งไม่เคยรู้จักกันมาก่อน      น้อง ๆ บอกว่าอยากจะร้องไห้ ถามว่าพี่หนูจะทำได้หรือ ???? คำถามมากมายตามมา  
         

          และแล้ววันนี้ก็ถึงกำหนดนำเสนอผลงาน โดยสำนักงานเลขาฯ ได้เชิญชวนบุคลากรสำนักหอสมุดที่สนใจเข้ารับฟัง นักศึกษาเสนอผลงานทั้ง 5 กลุ่ม ดังนี้

1.     โครงการจัดบอร์ดนิทรรศการวิชาการของสำนักหอสมุด
2.     โครงการเผยแพร่สารสนเทศเสียงตามสายของสำนักหอสมุด
3.     โครงการทำวีดิทัศน์ คู่มือ ประชาสัมพันธ์งานบำรุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศ
4.     โครงการสร้างฐานข้อมูลกฤตภาคออนไลน์ จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง
5.     โครงการจัดทำแนะนำหนังสือใหม่ของสำนักหอสมุดในรูปสื่ออิเล็กทรอนิกส์                            
        

      กิจกรรมดังกล่าวทำให้นักศึกษาได้ปฎิบัติจริง และทั้ง 5 โครงการนี้พบว่านักศึกษามีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  รู้จักการแก้ปัญหา การทำงานร่วมกับผู้อื่นแม้ว่าจะมาจากต่างสถาบัน สามารถนำไปพัฒนาต่อได้  รู้จักจัดสรรเวลาได้อย่างเหมาะสม ผลงานของนักศึกษาทั้ง 3 มหาวิทยาลัยเกินความคาดหมายของเรา  นี่คือ..มิติใหม่ของการฝึกงาน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการ สำนักหอสมุดความเห็น (5)

Cybrarian
IP: xxx.155.14.4
เขียนเมื่อ 

ก่อนอื่นต้องขอชื่นชมความสามารถอันเกินตัว (เพราะว่าน้องบางคนตัวเล็ก ผอมบาง ...แต่ความสามารถล้นเหลือ) ของน้องๆ นักศึกษาฝึกงานซึ่งทำผลงานออกมาได้ดีทีเดียว เมื่อเทียบกับระยะเวลาอันจำกัด

นักศึกษาฝึกงานสามารถนำความรู้ทางวิชาชีพบรรณารักษ์มาผสมผสานกับเทคโนโลยี และความสามารถส่วนบุคคล และคิดว่าหากนำผลงานนั้นๆ ไปพัฒนาต่อยอด คงจะต้องเป็นผลงานชิ้นโบว์แดงในหลายๆ งานแน่นอนค่ะ

จากการเปลี่ยนแปลงมิติใหม่ของการฝึกงานทำให้ทั้งสำนักหอสมุด และนักศึกษาฝึกงานต่างคนต่างได้เรียนรู้ ...ต่างเป็นครูซึ่งกันและกัน ได้เรียนรู้ข้อบกพร่อง และข้อดี เพื่อสำนักหอสมุดจะได้นำส่วนต่างๆ เหล่านั้นมาพัฒนาการฝึกงานให้กับนักศึกษาวิชาชีพบรรณารักษ์ในรุ่นต่อๆ ไปค่ะ


 

หม่อมกลาง
IP: xxx.155.14.4
เขียนเมื่อ 

      แหม_  ถ้าหม่อมกลางไม่เข้ามาชื่นชมบ้างก็ตกแทรนด์น่าดูนะเนี๊ยะ  ก็ต้องบอกว่าเด็กสมัยนี้เขามีความสามารถจริงๆ  เมื่อเทียบกับสมัยที่เราฝึกงาน(นานอยู่เหมือนกันนะ)  น้องๆเขาสามารถบูรณาการความรู้ทางวิชาชีพเข้ากับความรู้ทางด้านต่างๆได้อย่างดี (สมกับที่ คุณ Jet ได้ให้นิยามของคำว่า "มิติใหม่ของการฝึกงาน) และจากการที่ได้เกิดมิติใหม่นี้ทำให้พี่ๆ    บุคลากรและน้องนิสิตฝึกงานได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันทั้งในด้านข้อดีและข้อเสียต่างๆ  ทำให้เราทุกฝ่ายต้องหันกลับไปมองตนเองว่าควรจะพัฒนาหรือปรับปรุงอะไรต่อไปบ้าง)

      สุดท้ายก็ต้องแสดงความยินดีกับน้องๆนิสิตฝึกงานทั้ง 3 สถาบันที่จะจบไปเป็นบัณฑิตต่อไป ฉะนั้นจึงขอเสนอแนวคิดจากมงคลชีวิต ข้อที่ 2ให้ฟังน่ะ

บัณฑิต อาจเป็นใครก็ได้ อาจเป็นผู้อ่าน หนังสือไม่ออก อาจเป็นชาวไร่ ชาวนา อาจเป็นผู้มี การศึกษาสูง อาจเป็นญาติของเรา ฯลฯ แต่ไม่ว่าจะ เป็นอะไรก็ตาม จะต้องเป็นผู้ที่มี่จิตใจผ่อง ใสและดำเนินชีวิตอยู่ด้วยปัญญา คือเป็นคน ดีนั่นเอง
คนทั่วไปมักเข้าใจว่า ผู้ที่เรียนหนังสือ จนได้รับปริญญานั้น คือบัณฑิต แท้จริง นั่นเป็นเพียง บัณฑิตทางโลกเท่านั้น ยังไม่ใช่บัณฑิตที่แท้จริง เพราะ ผู้ที่ได้รับปริญญาแล้ว ถ้าความประพฤติไม่ดี อาจไป ทำผิดติดคุกติดตะรางได้ แต่บัณฑิตที่แท้ จริงย่อมเป็นผู้ที่ตั้งใจละชั่ว ประพฤติชอบ ประกอบ แต่ความดี ความถูกต้อง ความสุจริต สามารถป้องกันให้ พ้นจากคุกจากตะราง และแม้กระทั่งจากนรกได้อ่านจบแล้วอย่าลืมสาธุนะคะ 55555555
ศศิธร
IP: xxx.155.14.4
เขียนเมื่อ 
เสียดายไม่ได้เข้าฟังด้วย เพราะติดไปฟังบรรยายที่คณะการจัดการฯ แต่ได้รับคำบอกเล่าจากหลายๆคนที่ชื่นชมในความริเริ่มสร้างสรรค์ และความสามารถของน้องๆฝึกงาน  ส่วนตัวมีความเชื่อว่าความรู้ไม่ได้มีแต่เฉพาะในตำราและในห้องเรียน ยิ่งได้มีประสบการณ์หลากหลายมากกว่าคนอื่น ยิ่งได้เปรียบ  การทำงานในระหว่างการเรียน ไม่ว่าจะเป็นงานที่ผู้ใหญ่มอบหมาย หรือหารายได้เอง ทำให้เรารู้จักการทำงานร่วมกับผู้อื่น รู้จักคิดและวางแผน และเป็นผู้ใหญ่ขึ้น   ขอให้น้องๆโชคดีค่ะ
Jet
IP: xxx.28.21.4
เขียนเมื่อ 
ขอขอบคุณ Cybrarian ที่ให้ข้อมูลเพิ่มเติมค่ะ
Kra..POng
IP: xxx.156.134.16
เขียนเมื่อ 

แหม!..ก็เท่าที่ได้อ่านดูแล้วอยากกลับมาฝึกงานใหม่บ้างจังเลยค่ะ จะได้ลิ้มลองถึงคำว่า "มิติใหม่ของการฝึกงาน" แต่ก็กว่าจะทำได้ก็คนหนักเอาการอยู่เหมือนกัน แต่ก็ชื่นชมในความสามารถของท่านบัณฑิตทั้งหลายที่แสดงความสามารถออกมาได้อย่างดีเยี่ยมเกินคาดหมายดังกล่าวนะค่ะ

***ว่าแต่ว่าพี่เลี้ยงก็คงลุ้นอยู่แทบแย่เหมือนกันล่ะสิค่ะ***

สิ่งใดเกิดขึ้นแล้ว สิ่งนั้นดีเสมอ