เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมา มีเจ้าหน้าที่จากคณะวิทยาศาสตร์ ติดต่อกับบรรณารักษ์เวร จะขอยืมเอกสารวิทยานิพนธ์จากมหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม ซึ่งไม่เคยติดต่อกันมาก่อน ดิฉันจึงค่อนข้างหนักใจอยู่บ้าง

ถึงที่สุด ตัดสินใจโทรไปติดต่อกับบรรณารักษ์ฝ่ายบริการ คุณอาภาวรรณ  อิ่มใจมา บรรณารักษ์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ม. ราชภัฎจันทรเกษม โดยคุณอาภาวรรณ รับปากว่าจะนำเรื่องปรึกษากับผู้อำนวยการ สำนักฯ และจะแจ้งให้ทราบ

และในวันรุ่งขึ้นดิฉันก็ได้รับคำตอบทาง e-mail ว่า ผู้อำนวยการ อนุญาตให้ทำสำเนาเอกสารให้บริการได้ สิ่งที่ดิฉันรู้สึก คือ ความร่วมมือระหว่างกันของคนไทยเรามาจากพื้นฐานความมีน้ำใจต่อกันมากกว่าสิ่งอื่นใด แม้จะไม่เคยรู้จักและติดต่อให้บริการต่อกันมาก่อน ก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี ในอนาคตเราคงเห็นเครือข่ายของห้องสมุดที่โยงใยกันทั่วประเทศ ในทุกสถานศึกษาอย่างเป็นทางการสักที หลังจากเงื้อง่าราคาแพงกันมานาน  

ดิฉันจึงภูมิใจที่จะบันทึกความทรงจำแบบนี้ไว้