การอบรมเรื่องการจัดการความรู้เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ยั่งยืน

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ยั่งยืน
ได้ไปอบรมเรื่องการจัดการความรู้เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ยั่งยืน  ได้รับประโยชน์อย่างมากได้แนวคิดในการนำไปจัด KMเพื่อการพัฒนางานในด้านต่างๆของมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น    เช่นงานธุรการ    งานบริหาร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานความเห็น (0)

คำสำคัญ (Tags)

#uncategorized

หมายเลขบันทึก

13675

เขียน

27 Jan 2006 @ 17:34
()

แก้ไข

15 Apr 2012 @ 01:19
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
อ่าน: คลิก