การใส่ภาพ logo เข้าไปที่ไฟล์ adobe photoshop

1. เปิดไฟล์หลักที่เราต้องการใส่ logo
2. เปิดไฟล์ที่เป็นภาพ logo
3. เลือก layer ที่มี logo จากไฟล์ในข้อ 2
4. ลาก layer ที่เลือกไว้ในข้อ 3 มาวางไว้ในไฟล์หลัก

ข้อมูลอ้างอิง
http://www.interspire.com/content/articles/4/1/Insert-a-logo-into-your-artwork-using-Adobe-Photoshop

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ความเห็น (0)