สุกัลยา57

ความรู้สึกใหม่กับความรู้เก่า

อาคารประชาสัมพันธ์  กองผลิตสื่อประชาสัมพันธ์  งานส่วนกองกลาง

ช่วงเช้า

     วันนี้เป็นวันสุดท้ายของสัปดาห์นี้แล้ว งานของเราในวันนี้ คือการทำปกซีดีของงานรดน้ำอำนวยพร รกบ.ของสายงานการเงินและบัญชี ขั้นตอนในการทำก็เหมือนทุกๆครั้งแต่ต่างตรงที่เราสามารถจำได้แล้วเวลาทำไม่ต้องถามพี่หยกอีก

     -เปิดหน้าของโปรแกรม Excel เรื่องของปกเขียวขึ้นมา

     -พิมพ์ข้อความลงไปในช่องที่ 1 และกำหนดค่าของช่องนั้นให้กว้างเท่าขนาดของปก ซีดี คือขนาด 12x12 cm.

      -แล้วจัดวางให้กึ่งกลางช่องและแบ่งกั้นหน้ากั้นหลังให้ดูสมดุลกัน

      -แล้วก็สั่ง Print เพื่อดูตัวอย่างก่อน 1 แผ่น แล้วได้ตามความต้องการแล้วเราก็สั่ง Print เลย 20 แผ่น

      -เมื่อทำปกซีดีเสร็จแล้วเราก็นำปกซีดีที่ได้มานั้นมาใส่กล่องซีดีและปะหน้าด้วยใบงานนำไปส่งให้ที่โต๊ะพี่เปิ้ลเพื่อดำเนินการตามเจ้าของงานมารับต่อไป

ช่วงบ่าย

     วันนี้ช่วงบ่ายเรามีภาระกิจต้องกลับบ้านที่ต่างจังหวัด จึงขออนุญาตพี่ปุ๋ยเพื่อลากลับก่อนเวลา และงานในช่วงบ่ายวันนี้ก็รอการมาตรวจของกรรมการ 5 สเท่านั้น

ความรู้ที่ได้รับในวันนี้

     -วันนี้ความรู้หรือการฝึกฝนในสิ่งใหม่นั้นไม่มีเลย มีแต่การเรียนรู้ในสิ่งเก่าแต่การเรียนรู้ในสิ่งเก่าก็ทำให้เราได้เกิดความรู้และความมั่นใจในการทำงานมากขึ้น แม้ว่าวันนี้เราไม่ได้ทำอะไรที่ใหม่ๆแต่เราก็ได้รับความรู้สึกใหม่ๆที่เราคงหาไม่ได้ในตำราหรือจากที่ต่างๆนอกจากที่กฟผ.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกของสุกัลยาความเห็น (0)