สวัสดีครับ

              ผมเพิ่งกลับมาจากการบรรยายและทำworkshop ที่แก่งกระจานเป็นเวลา 2 วัน  ใน ขณะนี้เท่าที่ติดตามความเคลื่อนไหว      ก็พบว่าส่วนราชการส่วนใหญ่ในจังหวัดชุมพร  ยังคงเพลิดเพลินกับเครื่องมือในการบริหารจัดการชึ้นใหม่ที่มีชื่อว่า การจัดการความรู(KM)  ด้วยความ  ที่มีความแปลกใหม่ยังคงตื่นเต้น บางทีอาจจะสับสนทำให้มีโอกาสตกหลุมพลางของการจัดการความรู้โดยคิดว่า การจัดการความรู้เป็นเป้าหมายในตัวเอง  ซึ่งเป็นธรรมดาของเยาวชนอย่างพวกเรากับของเล่นชิ้นใหม่    แต่เราก็มักจะย้ำเตือนกันเสมอให้มีความชัดเจนว่า KMเป็นเพียงเครื่องมือ/วิธีการอย่างหนึ่งเท่านั้น 

              แต่ก็ด้วยความเข้าใจในความแตกต่างของผู้คนจำนวนมาก   เพราะด้วยระยะเวลาที่ดำเนินการKMในจังหวัดชุมพรอย่างจริงจังมากกว่า 130 ส่วนราชการในจังหวัด  ภายในระยะเวลา 2 เดือนที่ผ่านมา   ด้วยเวลาเท่านี้น่าจะเป็นช่วงเวลาของ "เวลาในวัยเยาว์ของดช.KM(การจัดการความรู้ในจังหวัดชุมพร)"  อย่างไรก็ตาม       ตลอดเวลาเรากำลังเติบใหญ่ขึ้นเป็นเด็กชาย KM ที่แข็งแรง กระตือรือร้นและเข้มแข็งพร้อมที่เรียนรู้ที่จะเป็น  นาย KM ที่เพรียบพร้อมด้วยความสามารถ ที่จะนำพาจังหวัดชุมพรก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง  เมื่อนายKMเติบใหญ่เพียงพอก็จะนำการบริหารการเปลี่ยนแปลงในเรื่องต่างๆ  (ขั้นตอนและกระบวนการปฏิบัติงาน  การพัฒนาศักยภาพของข้าราชการ  เทคโนโลยีในการปฏิบัติราชการ  โครงสร้างส่วนราชการ)  การจัดการความรู้จะเป็นเครื่องมือทึ่ทรงพลังในการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้น   แต่ในวันนี้เรายังเยาว์วัยคงต้องขอใช้เวลาเรียนรู้กระบวนการต่างๆสักระยะหนึ่ง   แต่เราก็จะต้องตระหนักถึงหลุมพลางต่างๆที่จะเราจะต้องก้าวผ่านไประหว่างเส้นทาง

              วันนี้  ในฐานะนักปฏิบัติการที่อยู่ในสนามการจัดการความรู้  เราควรเข้าใจในภาพรวมของการบริหารจัดการภาครัฐแบบองค์รวมอย่างแท้จริง จึงจะทำให้มีความชัดเจนในทิศทาง    ขอขอบคุณทุกความห่วงใย และขอน้อมรับทุกความคิดเห็น

                                                 ขอขอบคุณ

                                              พรสกล  ณ ศรีโต

                                                  18/7/2548

หมายเหตุ  บทความเรื่อง การบูรณาการ KM ในฐานะเครื่องมือการบริหารการเปลี่ยนแปลง

               ผมจะเขียนบทความฉบับสมบูรณ์และอัพโหลดเร็วๆนี้ครับ