การเริ่มต้นของการทำงานในตอนเช้าของทุกๆวันในหนึ่งสัปดาห์มันทำให้รู้สึกว่ามีความสุขมากในการทำงานเป็นอย่างมากเริ่มจาการวางแผนว่าเราจะทำอะไรก่อนหลังและใช้ระยะเวลาในการทำงานในแต่ละครั้งเป็นเวลาเท่าไร วันหนึ่งๆมีหนังสือชำรุดมากมายแต่การจะซ่อมให้มันได้เล่มที่ดีนั้นต้องมีความชำนาญในการทำงานชิ้นนั้นเป็นอย่างดี เริ่มจากการแยกหนังสือที่มีการชำรุดมากน้อย การเข้าปกหนังสือ และวิธีการเข้าเล่มอย่างแน่นหนา อุปกรณ์การใช้เครื่องมือต้องมีความระวังในการใช้แต่ละครั้ง หากพาดพลั้งกับอุกรณ์ที่ใช้อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ ดังนั้นการทำงานของแต่ละฝ่ายมีความยากง่ายพอๆกัน ถ้าเรารู้จักในการแบ่งแยกงานให้เหมาะสม มีการวางแผนไว้เป็นอย่างดี งานแต่ละอย่างก็สามารถผ่านไปด้วยดีตลอดไป