ความเห็น 1890399

ประสบการณ์ซ่อมหนังสือ

อำนาจ บัวศรี
IP: xxx.28.66.23
เขียนเมื่อ 

ผมไม่เก่งคอมนะครับ ไม่ทราบว่า ถูกต้องหรือไมเกี่ยวกับ อีเมลย์ ผมทำงานอยู่ที่ หอสมุด ม,ทักษิณ พนักงานเข้าและเย็บเล่ม เยนคู่มือการซ่อมบำรุงรักษาหนังสือไว้เล่มหนึ่ง ผมได้ส่งไปยัง ห้องสมุดของรัฐทุกแห่งหาอ่านดูเผือมีประโยชน์บ้างในงานซ่อมหนังสือหากสงสัยสามารถติดทาง 0898772248