ชิงชนะเลิศโต้วาที ๒๗ มกราคม เริ่ม ๑๐.๐๐น

 อาจารย์แม่ สุนีย์ สินธุเดชะ จะนำทีมคณาจารย์ตัดสินชิงชนะเลิศ เวลา ๑๐.๐๐ น โดยจะมีการชิงที่สามระหว่าง โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ และ กัลยาณวัตร ในประเด็น ศิลธรรมไม่กลับมาโลกาจะพินาศ

ส่วนการชิงชนะเลิศ ระหว่างโรงเรียนดังสองแห่ง คือ ขอนแก่นวิทย์ และ สาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น ช่วง ๑๑.๐๐ น เรื่อง วิถีไทยยุคใหม่ทำร้ายหรือทำลายธรรมชาติ

ภาพคัดเลือกในวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๔๙

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น

บรรยากาศของผู้มาร่วมเชียร์ การโต้วาทีรอบคัดเลือก

JJ