Play and Learn

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
จรวจขวดน้ำ จากพื้นฐานสู่ นักประดิษฐ์คิดค้น

สาระการเรียนรู้จาก ขวดน้ำ

 องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ(อพวช) ร่วมจัดงาน "เทคโนโลยีและนวตกรรม ๒๐๐๖" การจัดแข่งขัน และ การจัดอบรมครู

 เป้าหมายหลักของการจัดกิจกรรมครั้งนี้ คือ "เพลิน หรือ Play and Learn = PLEARN"

 

สนใจ อพวช สามารถเข้าไปศึกษาใน www.nsm.or.th

JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (0)