รายงานประจำปี R2R

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
Internal Quality Assurance

ผลงานประจำปี ร่องรอยการประกันคุณภาพภายใน ม.ข

ร่องรอยการทำงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น จาก R2R คือ Routine To Research เป้าหมายของการจัดงาน "เทคโนโลยีและนวตกรรม ประจำปี ๒๕๔๙" ส่วนหนึ่งคือการ นำเสนอผลงานต่อประชาชน โดยเฉพาะปีนี้ เน้น "เยาวชน คือ นักเรียน ผู้ที่กำลังไฝ่หา หรือ มองหาหนทางชีวิต สู่วิชาชีพชั้นสูงระดับอุดมศึกษา"

ในภาพ ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ กำจร มนูญปิจุ อดีตอุปนายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มาเยี่ยมชมและให้ข้อมูลย้อนกลับการดำเนินงานนวตกรรมปี ๒๐๐๖ เพื่อปรับปรุงในการจัดงานในปี ๒๐๐๗"

JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (0)