ทิศทางและแนวทางในอนาคต ของ GotoKnow ในฝัน


สวัสดีครับทุกท่าน

         สบายดีกันไหมครับผม...หลังจากย้ายหอพักใหม่ ไม่ค่อยจะได้เข้ามาเพิ่มเติมมากนักครับ ประกอบกับยุ่งๆ เรื่องงานด้วยครับผม วันนี้จะขอใช้เวลานิดหน่อยเขียนเรื่องนี้ เกี่ยวกับทิศทางและแนวทางในอนาคตของ GotoKnow นะครับ แต่สิ่งที่ผมนำเสนอนี้ดูเหมือนว่าจะเพ้อฝันไปหน่อยนะครับ เลยขอเขียนแยกออกมาเป็นบันทึกใหม่นะครับ คำว่าเพ้อฝันนี้ มีความเป็นไปได้ในการทำและพิสูจน์ให้เราเห็นพลังหนึ่งที่สำคัญได้ หากเกิดความศรัทธา

จากบทความหลายๆ บทความดังนี้

 คุณคอนดักเตอร์ ได้รวบรวมหลายๆ ความเห็น หลายๆ บทความไว้ที่นี่  ข้อมูลและประเด็นเบื้องต้นสำหรับการปรึกษาหารือเรื่อง ทิศทางและอนาคตของ GotoKnow.org ตามอ่านได้นะครับ มีความเห็นหลากหลายและดีๆ ให้ต่อยอดกันต่อไปนะครับ

ประเด็นที่คุณ Conductor นำเสนอไว้มี 3 หัวข้อหลักดังนี้นะครับ

 1.  ประเด็น Funding model ของ GotoKnow Learners Researchers และ Volunteers ไม่ยั่งยืน!

 2. ประเด็น การพัฒนาระบบงานเป็นคอขวด!!

 3. ประเด็น เครื่องแม่ข่ายมีกำลังไม่พอ!!!

ประกอบกับบทความของ อ.ธวัชชัย ที่ได้เขียนไว้ ขอยกส่วนหนึ่งมานะครับ


"GotoKnow เป็นเว็บไซต์ของคนไทยทุกคน ที่บริหารจัดการโดยผู้ใช้"

เรา จะไม่มี "เจ้าของ" ไม่มี "ผู้บริหารระบบ" ไม่มี "ผู้พัฒนาระบบ" และอื่นๆ อีกมากมาย เราจะมีเพียง "ผู้ใช้" (users) ที่จะช่วยกันสร้างพื้นที่นี้ให้มีประโยชน์อย่างยิ่งต่อสังคมไทย

อาจารย์ หมอวิจารณ์จะเป็นเพียงผู้ใช้ ผมจะเป็นเพียงผู้ใช้ เหมือนกับทุกๆ ท่าน เราทุกคนคือผู้ใช้ที่จะช่วยสร้างสรรค์ให้พื้นที่กลางแห่งนี้เป็นพื้นที่ที่ มีคุณค่าคู่กับสังคมไทยต่อไปครับ

GotoKnow จะหล่อเลี้ยงให้เติบโตด้วย "ใจ" (goodwill) เราไม่เชื่อใน "ทุน" แต่เราเชื่อใน "ใจ" ครับ

GotoKnow คือพื้นที่กลางของสังคมไทยที่ไม่มีใครเป็นเจ้าของ เพราะเราไม่เชื่อในความคิดของ "การครอบครอง" แต่เราเชื่อในความคิดของ "การให้" ครับ


 สิ่งต่างๆ ที่ยกมา ผมมีคำตอบเดียวเท่านั้นที่จะให้กับ GotoKnow ครับ คำตอบนั้นคือ

ศรัทธา

ขอขยายความเพิ่มเติมนะครับ ศรัทธาในที่นี้ ขอกล่าวใน 3 ระดับ ดังนี้คือ

 1. แรงศรัทธา จากสมาชิกใน GotoKnow ที่มีต่อ GotoKnow

 2. แรงศรัทธา จากคนทั่วไปที่มีต่อ GotoKnow

 3. แรงศรัทธา จากองค์กรต่างๆ ทั้งรัฐ เอกชนและองค์กรอิสระ

หากเกิดได้ในสามระดับนี้ โดยเรื่องจากระดับ แรงศรัทธาจากสมาชิกก่อน แล้วค่อยขยับขยาย ตีสายธารแห่งความรู้ ให้กระเพื่อมสู่สังคมภายนอกให้รับรู้ จนเกิดเป็นแหล่งสะสมความรู้ จนเกิดเป็นพลังศรัทธาที่จะร่วมสร้างสรรค์งานต่อไปร่วมกัน

 หากนำคำกล่าวของคำว่า ใจ ในบทความของ อ.ธวัชชัย มารวมกับ คำว่า ศรัทธา นั้น ผมเชื่อว่า ประเด็นทั้งสามในบทความที่คุณ Conductor นำเสนอไว้จะได้รับการพัฒนายิ่งๆ ขึ้นไปครับ

 1.  แรงศรัทธา จากสมาชิกใน GotoKnow ที่มีต่อ GotoKnow ในส่วนนี้ หากสมาชิกใน G2k ไม่เห็นว่าชุมชนนี้ล้วนสำคัญ สภาพดีๆ ก็ไม่เกิดแน่นอนครับ ผมขออนุญาตนำเข้าสู่ประเด็นทั้งสามนะครับ

  1. เรื่องเงินทุน ในความเห็นผมคือ รับบริจาคจากสมาชิกหรือคนที่ศรัทธา ตามศรัทธา ด้วยแรงศรัทธา ไม่ว่าจะหนึ่งบาท จนถึงแรงศรัทธาที่อยากจะทำครับ มองเป็นการทำบุญเพื่อสร้างความรู้ เราทำบุญเพื่อสร้างวัตถุกันมานานแล้ว เราจะทำบุญเพื่อสร้างความรู้ให้เกิดลูกหลาน ผมว่าก็ทำได้เช่นกัน


   การทำบุญหรือการบริจาคที่ว่านี้ อาจจะเปิดบัญชีในนาม G2K ที่มีกรรมการที่ได้รับความไว้วางใจดูแลจัดการ รายรับรายจ่ายอย่างโปร่งใส ให้รับรู้กัน ใครศรัทธาก็บริจาคกันเข้าไป ใครจะบริจาคเป็นรายเดือน รายปี รายวาระตามสมควร จะหยุดบริจาคเมื่อไหร่ก็ได้ ไม่มีการบังคับ อิสระ ในการให้


   เงินรายใต้ทั้งหมดก็เอาไปบริหารจัดการเรื่องรายรับรายจ่ายในแต่ละรายเดือน แล้วแจ้งให้สมาชิกทราบ ผมเชื่อว่าระบบนี้ก็จะไปได้เช่นกัน


   คณะกรรมการนั้นก็มาจากแรงศรัทธา โดยไม่จำเป็นต้องมีประธาน แต่กรรมการสามารถทำหน้าที่หลายๆ อย่างได้ตามวาระที่ว่างและมีแรงศรัทธา ต่อสังคมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชนนี้ครับ

  2. เรื่องของการพัฒนาระบบงาน นั้น ผมเชื่อเหลือเกินว่า ใน UsableLabs นั้นจะยังพัฒนาไปต่อครับ ตลอดจนการหาแนวร่วมในการศึกษาวางแผน การหาคนมาร่วมงานและการเติบโตในอนาคตครับ และผมเชื่อว่าในทีมที่ทำอยู่ตอนนี้ ก็ใช้ใจนำ หรือศรัทธา นำอยู่แล้ว ผมเลยไม่เป็นห่วงมากในเรื่องนี้ เพียงแต่อาจจะต้องเตรียมคน สร้างคนให้เชี่ยวชาญในเรื่องเหล่านี้ ทั้งระดับการเีขียนโปรแกรมและจัดการข้อมูลและพัฒนาต่อครับ

  3. ส่วนเรื่องแม่ข่าย นั้นหากเกิดแรงศรัทธาในระดับสมาชิกแล้ว ตัวเงินทุนจากแรงศรัทธาจะเป็นแรงขับเคลื่อนให้แม่ข่ายทำงานได้ครับ

 2. แรงศรัทธาจากคนทั่วไป จะเห็นแล้ว ได้รับก็อาจจะเข้ามาสัมผัสรับรู้ และมีโอกาสจะนำไปใช้ และเกิดศรัทธาได้อีกเช่นกัน ด้วยการพูดแบบปากต่อปาก เล่าประสบการณ์ที่ตนเกี่ยวข้อง

 3. แรงศรัทธาจากองค์กรต่างๆ นั้น อยู่ที่แนวทางของระดับผู้บริหารในองค์กรจะมองเห็นครับ หากผ่านไปได้และให้ความสำคัญ การคืนแรงศรัทธาก็จะกลับมาสู่ชุมชนการแลกเปลี่ยนในที่แห่งนี้เอง

แรงศรัทธาที่กล่าวมานี้ ไม่ใช่เป็นเรื่องไกลตัวหรือเกินเอื้อม และเราเข้าถึงได้ครับ หากเราทำให้เกิดพลังศรัทธาเกิดในหมู่สมาชิกได้ ทุกอย่างจะลงตัว เหมือนรากไทย ของต้นไทรงามครับ

แรงศรัทธาที่จะส่งให้เกิด ได้แก่

 1. การทำให้ GotoKnow เกิดประโยชน์ต่อสังคมไทย ชุมชนไทย

 2. เกิดเป็น ชุมทางแห่งการพบปะของคนทำงาน ติดต่อเชื่อมสายความรู้ ก่อนจะลงไปสู่การติดต่อโดยตรงในหมู่สมาชิก แล้วคืนผลกลับสู่แรงศรัทธาต่อ G2K

 3. อื่นๆ

เครื่องพิสูจน์ ที่ผมกล่าวไว้ข้างต้น ได้แก่

 • หาก GotoKnow จะอยู่คู่กับสังคมได้ ก็อยู่ได้ด้วยจากแรงศรัทธาจากสมาชิกที่เห็นคุณค่า ศรัทธาจากคนทั่วไปที่มองว่านี่คือชุมชนที่น่าจะสนับสนุน และหาก G2K อยู่กับสังคมไทยและชุมชนจริงๆ ผมเชื่อเหลือเกินว่า G2K จะยังอยู่ได้แบบยั่งยืนหรือไม่ก็อยู่ที่แรงศรัทธานี่หล่ะครับ

 • หากองค์กรใดๆ เห็นด้วย เค้าจะวิ่งเข้ามาสนับสนุนเอง ด้วยแรงศรัทธาเช่นกัน เราไม่ต้องไปขอค่าสนับสนุนใดๆ เพิ่ม แต่เพียงช่วยกันทำให้เกิดแรงศรัทธา แบบปากต่อปาก พูดให้เห็นว่าเกิดประโยชน์อย่างไร จากการที่เค้าได้รับเองด้วยตัวของเค้า ซึ่งแนวทางนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับหลายๆ องค์กรอยู่แล้วครับ

 • เป็นเครื่องพิสูจน์ว่า แนวทาง ไทยช่วยไทย ในเรื่องของการจัดการความรู้ เกิดขึ้นได้จริงหรือไม่ในสังคมไทย

 • และอื่นๆ



ดังนั้นจุดเริ่มต้น ที่ผมว่าทำได้คือ

 • ร่วมพลังกันเพื่อให้เกิดแรงศรัทธาต่อ ชุมชนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ว่าเกิดประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน

 • เชื่อมต่อองค์ความรู้ที่มีให้เกิดการไหลสู่ชุมชนและสังคมในระัดับต่างๆ จากรากไทรที่มีและแอคทีฟกันอยู่ใน G2K

 • เปิดบัญชีกลางของ G2K ที่จะรับบริจาค โดยการนำเงินไปใช้อยู่ในดุลยพินิจของกรรมการ เพราะให้ด้วยแรงศรัทธา กรรมการก็ดูแลเงินบริจาคด้วยแรงศรัทธา ดังนั้น บริจาค หนึ่งบาท หรือยี่สิบบาท ก็เปี่ยมด้วยแรงศรัทธาทั้งสิ้น

 • ผมเองไม่ค่อยสบายใจมากนัก หากจะให้มีการเก็บเงินการบริการจากเพื่อนสมาชิก แบบการกำหนด ผมว่าคำว่า ใจ มันหายไปหมดเลย ผมอยากเห็นแนวทางในเรื่องของแรงศรัทธาที่อยากให้มาจากใจส่วนลึกมากกว่าครับ ไม่มีการบังคับ ทำด้วยแรงศรัทธากันทั้งสิ้น ไม่ว่าจะบริจาคเงินทุน หรือความรู้ที่นำมาเขียนบอกเล่ากัน หรือการจัดการความรู้ในชุมชนเอง

 • แล้วประเด็นปัญหาอื่นๆ จะตามมาส่งผลในทางบวกเพิ่มขึ้นครับ

 • ผมเชื่อว่าแนวทางนี้ เกิดได้...เพราะมีตัวอย่างที่เคยทำมาแล้ว แต่ขอบเขตไม่ใหญ่ในระดับประเทศ แต่จะบอกว่า เกิดความยั่งยืนครับ เพราะหากให้องค์กรรัฐสนับสนุนแล้วนั้น หากนโยบายเปลี่ยนแหล่งที่มาของทุนหรือพลังความรู้ก็เปลี่ยนตาม ซึ่งไม่ค่อยจะยั่งยืนครับ

 • อื่นๆ ช่วยกันมองนะครับ ผมมองในแนวทางเพ้อฝันนะครับ...แต่ผมเชื่อว่าแนวทางที่ผมได้นำเสนอมานี้ พวกเราทำให้เกิดได้ โครงการบริจาคทุนเพื่อการศึกษาที่พวกเราทำกันในเยอรมันก็เป็นแนวทางนี้เช่นกันครับ และเกิดมานานกว่าหกปีแล้ว...ไว้มีโอกาสผมจะเล่าให้ฟังครับ

ขอบพระคุณทุกๆ ความเห็นและ ขอบคุณทุกๆ มิตรภาพนะครับ หากสิ่งใดที่นำเสนอผิดพลาดไป ขออภัย ณ ที่นี้ด้วยครับ และยินดีที่จะรับฟังทุกๆ ข้อแย้งนะครับ

เม้ง 

หมายเลขบันทึก: 134092เขียนเมื่อ 2 ตุลาคม 2007 14:56 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2012 20:45 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่าน


ความเห็น (18)

คนอาจจะกลัวหรือเสียขวัญ ขาดแรงจูงใจ ก่อนเกิดศรัทธาก็ได้ครับ

ลองดูโมเดลการทำงานของวัดต่างๆ เช่น วัดธรรมกาย

เขาอ่อยให้ไปลาเล้กก่อนครับ

แล้วเอาปลาเล้กไปตกปลาใหญ่

เราจะเดินเส้นทางนั้นได้อย่างไรต้องคิดหนัก

แต่ผมคิดว่าเรายังต้องมีเงินก้นถุงพอสมควรจึงจะเดินแต้มนี้ได้

กว่า Momentum จะพอหมุนล้อได้ ต้องคิดดีๆครับ

P
1. ดร. แสวง รวยสูงเนิน

 

สวัสดีครับท่านอาจารย์แสวง

 • ขอบพระคุณท่่านอาจารย์มากครับผม
 • แรงศรัทธาในสิ่งที่นำเสนอมานั้นด้านบน จะเกิดก็ต่อเมื่อสมาชิกรู้สึกเอง ว่าชอบ รัก และศรัทธาในชุมชนแห่งนี้ แล้วอยากจะให้คงอยู่และร่วมกันส่งเสริมกันครับ
 • การประชาสัมพันธ์นั้น อาจจะทำในแนวทางการพูดคุยของสมาชิกและแนะนำในเรื่องปกติ เหมือนที่ มีคนแนะนำอาจารย์มา หรือ อาจารย์แนะนำท่านอื่นให้มาครับ ไม่ใช่ทำเพื่อการค้า
 • มาแล้ว หากเค้ารู้สึกว่าใช่เลย เค้าจะอยู่ของเค้าเอง เพราะ gotoknow เองก็มีสมาชิกเยอะครับ แต่สมาชิกที่ Active and Alive ก็มีจำนวนหนึ่งครับ
 • ผมว่าในส่วนนี้ทำให้เกิดพิสูจน์บางอย่างที่กล่าวไว้ด้านบน เพราะผมเชื่อเหลือเกินว่า หากสิ่งนี้ดีใจสายตาสมาชิก สิ่งนี้จะยังคงอยู่ครับ เพราะว่าสิ่งที่เคยดีแล้วไม่มีอยู่แล้ว ก็ยังมีคนนำเสนอเพื่ออยากให้มีเช่นกันครับ
 • สำหรับ Momentum เริ่มต้น เริ่มได้จากศรัทธาของสมาชิกที่ Active and Alive ครับ แล้วจะเกิดเองไปเรื่อยๆ ครับ
 • คงต้องร่วมกันคิดครับ
ไม่ว่า GotoKnow จะมีทิศทางและแนวทางในอนาคตเป็นอย่างไร ก็ขอเป็นคนหนึ่งที่ขอร่วมเดินทางไปกับ GotoKnow ด้วย และต้องขอบคุณสำหรับ Postcard จาก Heidelberg ได้รับตอนเย็นวันนี้ (ทั้งๆที่ตอบคำถามไม่ถูก) ดีใจจังเลย..เย้
P
3. นางสาว รายา ปัญจมานนท์

 

สวัสดีครับน้องก้อย

 • ขอบคุณมากครับผม การช่วยเหลือร่วมมือกัน โดยเฉพาะร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อต่อยอดแล้วนำยอดที่ได้ไปปักดินให้เจริญกันต่อในชุมชนได้ใช้ประโยชน์กันต่อไปนะครับ
 • ขอบคุณครับ ที่ร่วมสนุกกันนะครับ ขอให้สนุกในการทำงานนะครับ
 • มายกมืออีกคนคะ..ว่าจะสนับสนุน G2K ในทุกๆทางคะ
 • เพราะที่นี่เป็นชุมชนแห่งความรักและความเกื้อกูล..และต่อยอดตามแนวความคิดนะคะ..

 

P
5. naree suwan

 

สวัสดีครับคุณนารี

 • สบายดีไหมครับผม
 • ขอบคุณมากๆ ครับ ผมก็เชื่ออย่างที่คุณนารีว่านะครับ ว่าการพึ่งพาแบบเกื้อกูลกันด้วยไมตรีจิตที่มอบให้กันอย่างจริงใจนั้นจะอยู่ไปเรื่อยๆ ครับ
 • หากส่วนต่างๆ สมดุลกันครับ

สวัสดีครับคุณเม้ง

 • ผมมีบันทึกเก่าๆ มาแลกเปลี่ยนครับ ความสำเร็จของ GotoKnow อยู่ที่ใคร?
 • ส่วนประเด็นเรื่องการดำรงอยู่อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคตของ GotoKnow ผมคิดว่า User ทุกคนควรตระหนักในการมีส่วนร่วมครับ จะออกมาในรูปแบบใดนั้นคงไม่สำคัญครับ

นับถือ

วิชิต ชาวะหา

1. หาแหล่งทุน ได้แก่ hardware, การบริหารจัดการ, ค่าบำรุงพัฒนาระบบ


แนวทางออก นะครับ ที่มีผู้นำเสนอมาหลายๆ ประเด็น ผมมีความเห็นดังนี้ครับ

 • การจัดตั้งมูลนิธิ  หากการจัดตั้งไม่ยุ่งยากและมีผลต่อการบริหารงานในอนาคต ก็็สามารถจัดทำได้นะครับ โดยที่ไม่ทำให้ตัว GotoKnow นั้นเกิดความไร้อิสระในการเป็นชุมชนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และไม่ครอบงำ GotoKnow
 • การรับเงินบริจาค สามารถเปิดรับได้ตลอดจากกลุ่มคนที่มองเห็นความสำคัญและศรัทธาต่อ GotoKnow นั่นคือ ความศรัทธานี้ จะอยู่กับว่า ศรัทธาในระดับใด ระดับบุคคลระดับกลุ่ม หรือว่าระดับองค์กร โดยมีเป็นองค์กรรัฐ เอกชน ส่วนตัว และอื่นๆ

 • การเก็บค่าสมาชิกนั้น ผมคิดว่าตามแนวทางจิตวิทยาแล้วนั้นไม่เวิร์กกับสถานการณ์นี้อย่างแน่นอน เพราะเห็นด้วยกับพี่ศศินันท์ว่า จำนวนสมาชิกจะลดลง เป็นเหตุผลทางจิตวิทยานะครับ

 • การโฆษณา  หาองค์กรใหญ่ที่ให้การสนับสนุนและสนับสนุนในเชิงแนวคิดมากกว่าการได้ประโยชน์จากป้ายโฆษณาในบล็อก

 • กิจกรรม..เช่นรับบริจาคจากองค์กรที่จัดกิจกรรมและศรัทธาใน G2K ที่มีส่วนทำให้เกิดกระบวนการนี้และเกิดประโยชน์กับองค์กรนั้นๆ ในฐานะแหล่งชุมชนเครือข่าย เช่นกิจกรรม KM ต่างๆที่จัดขึ้นมา เช่นที่ เชียงใหม่ พิษณุโลก มหาสารคาม หากเกิดผลดี ใครจะทำบุญ
 • ร่วมบริจาค หยอดกระปุก G2K ตามศรัทธาก็ได้ครับการจัดกิจกรรมหาเงินนี้ เช่นการออกไปให้ความรู้ จัดเป็นทีมตามที่มีโอกาส เช่น อ.ขจิตไปจัดติวแนะแนว ให้องค์กรต่างๆ หากองค์กรนั้นสนใจจะคืนการตอบแทน อาจจะคืนในแนวทางการบริจาคเข้ากระปุก G2K ด้วยก็ได้ตามศรัทธา  ตรงนี้เน้นเรื่องจิตสาธารณะ

 • เปิดบัญชีกลาง กระปุกG2K รับบริจาคตามแรงศรัทธาของสมาชิกการบริจาคนี้ ทำได้มากกว่าเงิน คือ เวลา อุปกรณ์(ฮาร์ดดิสก์ และอื่นๆ) แนวคิด สมองความรู้ ปัญญา ข้อมูล แรงกาย แรงใจ เงินและอื่นๆ

 • ตรงนี้ผมว่าทำได้เลย...ในเยอรมันพวกผมก็ทำกิจกรรมแบบนี้ ปากต่อปาก เริ่มที่แรงศรัทธาจากคนที่มองเห็นโครงการแล้วเงินจะมาเอง พลังกิจกรรม กายใจสมอง จะตามมา เครือข่ายจะตามมา


2. สิทธิหน้าที่ของสมาชิก

 • 2.1 มีกรรมการฝ่ายต่างๆ ใน G2K ตามแรงศรัทธา เช่น ฝ่ายกิจกรรม ฝ่ายประชาสัมพันธ์ฝ่ายวิชาการ ดูแลบัญชี ประสานงาน เทคนิค ฯลฯ ไม่จำเป็นต้องมีประธานและแต่ละฝ่ายเน้นศรัทธานำ กรรมการมาจากการนำเสนอหรือวิธีการใดๆ ที่คิดว่าดีอาจจะมีวาระตามศรัทธาต้องคิดกันดูครับ
 • 2.2 การนำความรู้เผยแพร่ Blog-to-Community, Blog-to-Organization เป็นการนำความรู้จากบล็อกสู่ชุมชน และสู่องค์กร เป็นการเผยแพร่สู่การพัฒนาตัวเอง เพื่อให้พร้อมในการจัดการความรู้ของตัวเองให้เป็นระบบก่อนจะแลกเปลียนเรียนรู้ในระบบใหญ่ หากส่วนนี้ สำเร็จ จะได้แรงศรัทธาจากคนเข้าร่วมมาส่วนหนึ่ง

 

 • 2.3 กรรมการ นำเสนอ ค่าใช้จ่าย รายรับ รายจ่าย ให้สมาชิกรับทราบอย่างสม่ำเสมอเพื่อความโปร่งใสของระบบครับ

 

 • 2.4 การแบ่งหมวดหมู่ของบทความ อาจจะมีกรรมการดูแลสาขาหมวดหมู่ หรือผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นๆ ในการช่วยกันเขียนบทคัดย่อ รวบรวมเนื้อหาบล็อก สรุปประเด็นของแต่ละสาขาที่ช่วยเหลืได้ ตามหมวดหมู่ต่างๆ ที่แบ่งไว้

 

 • 2.5 สมาชิกช่วยประชาสัมพันธ์แบบปากต่อปาก หลังจากเกิดศรัทธาต่อชุมชน G2K แล้ว


3. การบริหารจัดการอย่างยั่งยืน ในชุมชน G2K

 • 3.1 อาจจะมีระบบการต้อนรับสมาชิกใหม่

 

 • 3.2 ระบบการรายงานข่าวสารสู่สมาชิก ด้วยระบบเมล์ ในรอบเดือน หรือสอง สามเดือนครั้ง     เพื่อเป็นการรายงานและปลุกสมาชิกที่หลับไหลให้ตื่นด้วยครับ
 • 3.3 มีระบบพี่เลี้ยงสมาชิกใหม่ เป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกใหม่เก่า ให้     มิตรภาพที่ยั่งยืนครับ ในส่วนนี้ ความจริงใจ และศรัทธา นั้นสำคัญครับ ระบบพี่เลี้ยงนี้     อาจจะช่วยให้เกิดการติด G2K ได้เพราะ G2K เป็นที่มาของการทำความรู้จักและผูกโยง     เครือข่ายของแต่ละบุคคลเข้าด้วยกันครับ
 • 3.4 จะยั่งยืนได้ ต้องมีใจนำ หรือศรัทธานำ ดังนั้น การให้และรับต้องสอดรับกันครับ     การบ้านที่สำคัญก็คือ เมื่อมีคนเข้ามาใน G2K หนึ่งคน จะมีระบบทำอย่างไรให้เค้าเข้ามาวนเวียน

     ในระบบนี้ จนเค้าติดและหลงไหลในมิตรภาพที่มีให้แก่กัน เหมือนที่ผมรู้สึกตอนนี้
     พลังนี้จะช่วยกันขับเคลื่อน คลื่น G2K ได้เต็มลูกสูบครับ


สิ่งที่สำคัญคือ G2K จะอยู่ได้ เพราะหลักๆ คือ แรงศรัทธาจากสมาชิกครับ
หากศรัทธาเกิด
ในทีมกรรมการ หากจะตั้งเป็นมูลนิธิ หรือส่วนใดก็ตาม ศรัทธานั้นจะอยู่กับ G2K
และกับสมาชิกไปตลอด ดังนั้น ผมเองที่ร่วมกันทำโครงการบริจาคในเยอรมัน
ผมก็ไม่ต้องกังวลว่าัมันจะหายไปหรือไม่หากผมกลับไปเมืองไทย เพราะหากเกิดแรงศรัทธา
มันก็จะยังอยู่และคนจะสานต่อเอง ขอแค่นี้นะครับผม ขอบคุณทุกท่านมากๆ นะครับ //

 P

7. สายน้ำแห่งความคิด

สวัสดีครับคุณวิชิต

 • ขอบคุณมากครับผม ไม่ได้มาตอบตรงนี้ครับ แต่ไปตอบไว้ในบทความต้นขั้วแล้วด้วยนะครับ
 • ร่วมๆกันนำเสนอสิ่งดีๆ ผ่านระบบแรงศรัทธานำครับ หลายๆ อย่างจะนำสู่การเกื้อกูลที่ยั่งยืนได้ครับ
 • ความต่อเนื่อง เช่น ศรัทธาอย่างต่อเนื่อง กิจกรรมต่อเนื่อง ให้และรับกันอย่างต่อเนื่อง ล้วนเป็นสิ่งที่สำคัญครับ
 • ขอบคุณมากครับ

 สวัสดีค่ะ

คุณเม้งเป็นคนที่ว่องไวมากค่ะ สรุปออกมาตั้งแต่เมื่อคืน หลักๆ เป็นอย่างที่คุณเม้งสรุป แต่ที่อ่านและสะดุดคือ....

การบ้านที่สำคัญก็คือ เมื่อมีคนเข้ามาใน G2K หนึ่งคน จะมีระบบทำอย่างไรให้เค้าเข้ามาวนเวียน

รู้สึกว่ามีหายไปพอสมควรค่ะ

อาจจะเป็นเพราะงานมาก ไม่มีเวลาเขียน มากกว่าอย่างอื่นค่ะ


ความเห็น ......ควรต้องมีสมาชิกเพิ่มอีก 

 เป็นการระดมความรู้และประสบการณ์ ให้มากขึ้นอีกมากๆ   ให้ครอบคลุมทุกสาขาได้ยิ่งดี  ซึ่งสมาชิกจะมีมากได้  ก็ด้วยชื่อเสียงที่ดีของ g2k เอง   และการบอกเล่ากันปากต่อปากเผยแพร่  ขยายเป็นวงกว้าง ไปเรื่อยๆนะคะ

ประเด็นคือจะเพิ่มด้วยวิธีไหนคะ นอกเหนือจากที่มีการจัดเวทีกันอยู่แล้ว

พี่เม้งค่ะ

รบกวนใส่คำสำคัญ GotoKnow Meeting ในบันทึกนี้ด้วยนะค่ะ

สวัสดีครับพี่ศศินันท์

 • ขอบคุณมากครับพี่ พี่ทำการบ้านหาข้อมูลมาดีมากครับ
 • สำหรับเรื่อง ความต้องการมีสมาชิกเพิ่มนั้น
 • สามารถทำได้แบบซึมลึกนะครับ นั่นคือเกิดจากสมาชิกเดิมที่เป็นอยู่ทำคุณประโยชน์ให้สมาชิกใหม่ หรือคนที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกเห็น เมื่อเค้าเห็นคุณค่า และเกิดแรงศรัทธา เค้าจะเข้ามาเองครับ อาจจะเริ่มจากการอ่านก่อน
 • อ่านบ้าง แสดงความเห็นบ้าง ต่อไปก็เข้ามาอ่านด้วยเขียนบ้าง
 • แล้วจะแน่นมากขึ้นครับ ผมมองว่าการมีสมาชิกนั้น ค่อยๆ มีไปเรื่อยๆ ครับ แต่มีอย่างมีคุณภาพ
 • อีกอย่างระบบของ GotoKnow อาจจะมีระบบการแจ้งข่าวใหม่ หัวข้อใหม่ที่น่าสนใจในรายเดือนด้วยครับ อาจจะช่วยให้สมาชิกที่หลับไหลด้วยภารกิจหรือลืมไปกลับเข้ามาฟื้นคืนอีกทีครับ
 • และหลายๆ อย่างครับ กิจกรรมในพื้นที่นะครับ อาจจะมีการส่งเมล์ไปทักทายเพื่อชวนเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสานความสัมพันธ์ให้แน่นขึ้นด้วยครับ ตามปฏิทินกิจกรรมรอบปี ซึ่งสามารถกำหนดไว้ก่อนได้ ในกิจกรรมรูปแบบของ GotoKnow นะครับ
 • คร่าวๆ แค่นี้ก่อนนะครับ มีหลายๆ อย่างที่ทำได้ครับ เพื่อครองใจคน ครองใจได้เค้าก็จะอยู่กับเราโดยไม่ต้องมีใครมาสั่งนะครับ เป็นอิสระบนพื้นฐานความเข้าใจร่วมกันครับ
 • ขอบคุณพี่มากครับ 

 P

11. มะปรางเปรี้ยว

สวัสดีครับน้องปราง

 • ขอบคุณมากๆ เลยครับ สำหรับบทความดีๆ หลายๆ บทความและประสานงานอย่างดีเยียมครับ
 • พี่จัดให้แล้วครับ สำหรับคำสำคัญครับผม
 • โชคดีในการทำงานและร่วมสรุปนะครับ 

พี่ไม่เข้าใจว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับ Gotoknow บ้าง...

 

รู้แต่ว่าวันนี้พี่ผิดนัดกับก๊วนเฮฮาศาสตร์เมืองสองแควไปเสียแล้ว...

 

พี่เดาเอาเองว่าคงเป็นกระบวนการสร้างเครือข่าย G2K ซึ่งที่พิษณุโลกอาจารย์หมอสุธี...รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครพิษณุโลก อาสาเป็นประธานให้

ไพโรจน์ ลิ้มจำรูญ
แวะมาดูก่อ่นว่าทำอะไรกันบ้าง

สวัสดีครับคุณ 16. ไพโรจน์ ลิ้มจำรูญ

ขอบคุณมากๆ นะครับผม ดีใจที่ได้รู้จักนะครับ เห็นคุณไปแสดงความเห็นดีๆ ไว้แล้วครับผม

ขอบคุณมากครับ 

ดีใจมากๆ นะครับ ที่เกิดสิ่งนี้ขึ้นครับ


กองทุนเพื่อการบริหารจัดการ GotoKnow.org / Learners.in.th เพิ่งไปเปิดบัญชีมา เมื่อเวลาประมาณบ่าย 3 โมง ของวันนี้เองค่ะ ดังภาพ

           ชื่อบัญชี : กองทุนเพื่อการบริหารจัดการ GotoKnow.org / learners.in.th

           เลขที่บัญชี : 565-415548-5

           ธนาคาร : ไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

           

    ที่มา : อันเนื่องมาจากบันทึก ฝาก gotoknow (2) ของพ่อครูบา สุทธินันท์ ปรัชญพฤทธิ์  ซึ่งได้แต่งกลอนแจ้งไว้ว่า อยากให้ทางทีมงานดำเนินการเปิดบัญชีเพื่อ GotoKnow.org ขึ้นมาคะ

%%%%%%%%%%%%%%%%% 

 ติดตามอ่านได้ที่  เปิดแล้ว "กองทุนเพื่อการบริหารจัดการ GotoKnow.org / Learners.in.th"

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท