การพัฒนาบุคลากรแบบ Iside Out Approach

เป็นแนวทางที่มุ่งเน้นการพัฒนาจิตใจเพื่อสร้างแรงจูงใจในชีวิต

แนวโน้มการพัฒนาบุคลากรในอนาคตจากการพัฒนาความรู้ ทักษะและพฤติกรรมไปสู่การพัฒนาทัศนคติ  แรงจูงใจและอุปนิสัย

   

ทั้งนี้เพื่อให้คนหาความรู้เอง  พัฒนาทักษะด้วยตนเอง  รวมถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม   ไปตามทัศนคติที่เปลี่ยนแปลงไป  องค์กรทุกองค์กรจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเจาะเข้าไปพัฒนาที่จิตใจของคนให้มากขึ้น  องค์กรต้องหวังผลในการพัฒนาทั้งระยะสั้นและระยะยาว  เพราะว่าถ้าเราประสบผลสำเร็จในการพัฒนาภายในจิตใจของคนแล้ว  การพัฒนาสิ่งที่อยู่ภายนอกไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป

 

  

การพัฒนาตนเอง   เป็นแนวทางหนึ่งที่กำลังมาแรงแซงทางโค้งในปัจจุบันได้ เป็นแนวทางที่มุ่งเน้นการพัฒนาจิตใจเพื่อสร้างแรงจูงใจในชีวิตของคนก่อนเป็นอันดับแรก  ซึ่งคนที่ได้รับประโยชน์มากที่สุด ในการพัฒนาแบบนี้คือ ตัวพนักงาน แต่อย่าลืมว่า ถ้าพนักงานมีแรงจูงใจในชีวิตอยู่แล้ว  ผู้ที่ได้รับประโยชน์ในลำดับต่อมาก็หนีไม่พ้นตัวองค์กรนั่นเองครับ

    

การพัฒนาแนวทางนี้จะเน้นการค้นหาตัวเอง การวิเคราะห์จุดอ่อน  จุดแข็ง ของตัวเอง  การกำหนดเป้าหมายในชีวิต   การกำหนดแนวทางไปสู่เป้าหมาย  รวมถึงการจัดทำแผนการดำเนินชีวิตที่เป็นรูปธรรม  พูดง่ายก็คือให้คนพัฒนา-บริหารชีวิต ตนเองก่อนนั่นเอง  ย่อมเป็นที่แน่นอนว่าถ้าคนมีแผนการบริหารชีวิตที่ดีแล้ว ย่อมสามารถเชื่อมโยงเป้าหมายชีวิตเข้าสู่เป้าหมายในการทำงานขององค์กรได้ไม่ยากนัก   นอกจากนี้ ถ้าคนสามารถบริหารชีวิตตนเองได้  การบริหารคนบริหารงานก็ไม่ใช่เรื่องที่ไกลเกินเอื้อมอีกต่อไปนะครับ

    

ณ.ปัจจุบันองค์กร โดยเฉพาะในภาครัฐ จำเป็นต้องเปิดใจกว้างให้มากขึ้น อย่าคิดว่าต้องพัฒนาฝึกอบรมบุคคลากรเฉพาะหลักสูตรที่เป็นประโยชน์กับองค์กรเพียงอย่างเดียว ในอดีตที่ผ่านมาเราคิดแบบนี้ แล้วการพัฒนามันได้ผลหรือไม่   ถ้าหากจะลองตอบว่าไม่   ทำไมไม่ลองพัฒนาในแนวทางใหม่ดูบ้าง  การที่องค์กรส่งเสริมให้พนักงานมีการพัฒนาชีวิตตนเองก่อนนั้น นอกจากจะทำให้คนเกิดแรงจูงใจในการทำงานแล้ว  สิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งที่องค์กรจะรับได้คือ ได้รับรู้ว่าคนแต่ละคนมีเป้าหมายชีวิตเป็นอย่างไร  มีอะไรบ้างที่องค์กรสนับสนุนให้เขาเหล่านั้นบรรลุเป้าหมายที่ต้องการได้นั่นเอง

    

  บุคลากรที่ทำงานเก่งและทำงานดีในองค์กรนั้น ส่วนหนึ่งเกิดจากการที่คนฯนั้นมีเป้าหมายชีวิตที่ชัดเจน และมีแรงจูงใจในชีวิตที่เกิดจากแรงจูงใจภายใน ไม่ใช่แรงจูงใจภานอก  ใครก็ตามที่ทำงานเพราะมีแรงจูงใจจากภายนอก คนฯนั้นโอกาสเปลี่ยนแปลงมีมาก เพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่ชีวิตได้เติมเต็ม ในสิ่งที่ต้องการแล้ว แรงจูงใจจะลดน้อยถอยลงหรือหายไปเลย

    

แต่คนใดมีแรงจูงใจที่เกิดจากภายในแล้ว  นอกจากจะไม่ลดไปตามการเติมเต็มของชีวิตแล้ว  มันกลับจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ เพราะว่าเขาจะตั้งเป้าหมายชีวิตที่ท้าทายมากยิ่งขึ้น ความท้าทายในชีวิตอย่างหนึ่งของคนคือ การทำงาน เพราะการทำงานถือเป็นเป้าหมายอย่างหนึ่งที่เขาต้องการประสบผลสำเร็จ

   

การพัฒนาคนแบบ Inside Out Approach  จึงเป็นกลยุทธ์ในการพัฒนาคนโดยมุ่งนั้นการพัฒนาจากภายใน (ทัศนคติ  แรงจูงใจ  อุปนิสัย ) สู่การพัฒนาภายนอก (ความรู้ ทักษะ พฤติกรรม ) เพราะถ้าเราสามารถพัฒนาสิ่งที่อยู่ภายในใจของคนได้แล้ว  การพัฒนาความรู้ ทักษะ และพฤติกรรมของคนก็สามารถทำได้ง่ายขึ้นอย่างแน่นอนครับ

 (กรุณาช่วยเติมเต็มด้วยครับ ขอบคุณครับ)

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM วิถีชุมชนคนเกษตรความเห็น (5)

  • สวัสดีค่ะ...พี่เขียวมรกต
  • แวะตามมาขอบคุณค่ะ
  • และแวะมาฝึกการพัฒนาคนแบบ Inside Out Approach ด้วยค่ะ
  • ขอบคุณอีกครั้งค่ะ ที่นำเสนอสาระดี ๆ
เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับน้องอ้อยควั่น  ดีใจสุดฯฯที่มาแวะเยี่ยม และลปรร. ขอบคุณมากครับ

เขียนเมื่อ 
  • สวัสดีครับคุณเขียวมรกต P
  • ขอบคุณครับที่ไปร่วมแลกเปลี่ยนที่บล็อกของผม
  • ผมเห็นด้วยกับการพัฒนาองค์กรที่ให้ความสำคัญกับทรัพยากรมนุษย์ โดยพัฒนาจากแรงขับเคลื่อนภายใน
  • Outside in เพื่อ Inside out
เขียนเมื่อ 
สวัสดีครับคุณข้ามสีทันดร     ขอบคุณมากที่ได้ช่วยเติมเต็ม  และลปรร.   ขอบคุณครับ

ก็น่าคิดเหมือนกันนะ...