GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

สคบศ.จะจัดทำ e-learning เรื่อง การดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ

การดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ

สถาบันพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา(สคบศ.)ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะจัดทำบทเรียนบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์(E-learning)เรื่องการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ  เพื่อให้ผู้บริหารโรงเรียนวิถีพุทธ  คณะครู  บุคลากรในโรงเรียน  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโรงเรียนวิถีพุทธและผู้สนใจทั่วไปได้แลกเปลียนเรียนรู้ในเรื่องการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): uncategorized
หมายเลขบันทึก: 13284
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)