สคบศ.จะจัดทำ e-learning เรื่อง การดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ

การดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ

สถาบันพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา(สคบศ.)ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะจัดทำบทเรียนบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์(E-learning)เรื่องการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ  เพื่อให้ผู้บริหารโรงเรียนวิถีพุทธ  คณะครู  บุคลากรในโรงเรียน  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโรงเรียนวิถีพุทธและผู้สนใจทั่วไปได้แลกเปลียนเรียนรู้ในเรื่องการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โรงเรียนวิถีพุทธความเห็น (0)

คำสำคัญ (Tags)

#uncategorized

หมายเลขบันทึก

13284

เขียน

25 Jan 2006 @ 10:17
()

แก้ไข

04 Jun 2012 @ 11:46
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
อ่าน: คลิก