ดิฉันเคยบันทึกแผนงานเครือข่าย (อ่านที่นี่) ไปแล้ว ขอแจ้งให้ทราบความก้าวหน้าของงานต่อ เมื่อวานนี้ทีมงานของเทพธารินทร์ได้หารือเพื่อเตรียมการสำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับทีมจากประเทศปากีสถานที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่ ๗-๑๐ กุมภาพันธ์ ดิฉันถือโอกาสคุยกับอาจารย์สมเกียรติ มหาอุดมพร เรื่องการรับสมาชิกมาฝึกปฏิบัติการดูแลเท้า และการจัด workshop เกี่ยวกับการดูแลเท้า อาจารย์สมเกียรติบอกว่าทางสถาบันราชประชาสมาสัยก็คิดจะทำโครงการในปีนี้อยู่เหมือนกัน ดิฉันจึงเสนอว่ามาร่วมมือกันดีกว่า ซึ่งอาจารย์สมเกียรติก็ยินดีอย่างยิ่ง

เครือข่ายจะรับสมาชิกจากทีมพุทธชินราชของคุณหมอนิพัธ กิตติมานนท์ ที่กำลังขยายทีมและงานด้านนี้อย่างขะมักเขม้น ๒ คนคือคุณเปรมสุรีณ์ แสนสม และคุณทับทิม มาฉายมาฝึกปฏิบัติการดูเท้าที่ รพ.เทพธารินทร์ ระยะเวลา ๗ วัน ระหว่างวันที่ ๑๔-๒๐ กุมภาพันธ์ (ไม่มีวันหยุด) ขอบเขตของการฝึกอยู่ในเรื่องใหญ่ๆ ๓ เรื่องคือการประเมินความเสี่ยง การป้องกันการเกิดแผล และการดูแลแผล ในโปรแกรมนี้จะส่งไปฝึกการดูแล callus ที่สถาบันราชประชาสมาสัยด้วย ๑ วัน

สำหรับการจัด workshop เราจะจัดทำรายละเอียดของโปรแกรม พร้อมกำหนดวันเวลาต่อไป

วัลลา ตันตโยทัย วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๔๙