ชื่นชมคุณทรงพล  เจตนาวณิชย์

         คุณทรงพลเป็นกำลังสำคัญของบ้านเมืองในการนำ KM ลงสู่ชุมชน/ท้องถิ่น   โดยการเข้าไปทำงานร่วมกับภาคีในท้องถิ่นมากหน้าหลายตาและในหลากหลายพื้นที่

         ทุกครั้งที่ผมฟังคุณทรงพลเล่างานที่ไปทำ   ผมจะเห็นประกายตาและสีหน้าที่แสดงความสุข   ทำให้ผมมีความสุขไปด้วย   ยิ่งกว่านั้นผมยังได้รับความรู้และเห็นความสำคัญของทักษะนับร้อยที่สำคัญต่อการทำงาน KM

         ผมบอกตัวเองว่าคุณทรงพลคือ "หมอแมะ" ของกระบวนการ   มีความสามารถสูงอย่างน่าพิศวงในการจับประเด็น  จับเส้น   จับชีพจร  ของการประชุมหรือของกิจกรรมในขณะนั้น

         เมื่อวันที่ 17 ม.ค.49  ภาคี KM ท้องถิ่นกว่า 20 คนมาหารือกันเรื่องการสร้าง "คุณอำนวย" สำหรับ KM ในท้องถิ่น/ชุมชน   โดยมีคุณทรงพลเป็นผู้นำการเสวนา

         การประชุมดำเนินไปแบบ ลปรร. กิจกรรมที่แต่ละกลุ่ม/หน่วยงานได้ดำเนินการไปแล้ว   ที่มีจินตนาการอยากทำและที่มีแผนจะทำ   รวมทั้งคุยกันเรื่องโอกาสร่วมมือกันระหว่างหน่วยงาน/กลุ่ม

         ผมสรุปกับตัวเองว่า   คุณทรงพลคือครูของ "คุณอำนวย" KM ชุมชน/ท้องถิ่นที่เก่งที่สุดคนหนึ่งของประเทศไทย

         คุณทรงพลเขียนบล็อกชื่อ "โครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนาสถาบันจัดการความรู้ชุมชนท้องถิ่น"  learningnetwork.gotoknow.org

         ผมเป็นคนโชคดีที่มีคนที่ทั้งเก่งและดีขนาดนี้เป็นกัลยาณมิตร

วิจารณ์  พานิช
 18 ม.ค.49