แนะนำหนังสือการพยาบาลผู้สูงอายุที่น่าสนใจ

กระบวนการพยาบาลผู้สูงอายุ

วันนี้ผมขอแนะนำหนังสือการพยาบาลผู้สูงอายุ ที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่สนใจในการพยาบาลผู้สูงอายุครับ

เป็นหนังสือจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นซึ่ง รองศาสตรจารย์ ผ่องพรรณ  อรุณแสง จากคณะพยาบาลศาสตร์  ท่านแต่งหนังสือ ชื่อ การบันทึกกระบวนการพยาบาลผู้สูงอายุ  มีเนื้อหาที่น่าสนใจเกี่ยวกับกระบวนการพยาบาลทั้ง 5 ขั้นตอน เหมาะสำหรับนักศึกษาพยาบาล   พยาบาลประจำการ หรือผู้ที่ดูแลผู้สูงอายุ  และนักศึกษาปริญญาโทสาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ ครับ ราคาเล่มละ 50 บาท  สามารถหาซื้อได้ที่ ศูนย์หนังสือครับ

ส่วนเรื่องคุณสมบัติของ Geriatric Resource Nurse (GRN) ที่มีส่วนร่วมในการดูแลผู้สูงอายุในหอผู้ป่วยนั้นจะขอกล่าวในวันถัดไปครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การพยาบาลผู้สูงอายุความเห็น (0)