ยกร่างจัดเวที ลปรร. เพื่อแก้โจทย์ “สร้างพลังจากการรวมกลุ่มฯ”

ชายขอบ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
กลุ่มเป้าหมาย ต้องเป็นคนที่สนใจ และมีประวัติความพยายามดำเนินงานเพื่อคนพิการมาก่อน 30 คน

     ต่อจากบันทึก ทำอย่างไรให้เกิดการรวมตัวของคนพิการทุกประเภทได้สำเร็จ

     โจทย์ “ทำอย่างไรให้เกิดการรวมตัวเพื่อสร้างพลังของคนพิการทุกประเภทได้สำเร็จ”

     กลุ่มเป้าหมาย ต้องเป็นคนที่สนใจ และมีประวัติความพยายามดำเนินงานเพื่อคนพิการมาก่อน
          กลุ่มเป้าหมายหลัก 30 คน ประกอบด้วย
                ตัวแทนคนพิการและญาติจากชมรมเพิ่มพูนพลังคนพิการ อ.เขาชัยสน 5 คน
                ตัวเทนคนพิการจาก อำเภอที่เหลือ อีก 10 อำเภอ ใน จว.พัทลุง (ยกเว้น อ.เขาชัยสน) อำเภอละ 1 คน รวมเป็น 10 คน
                ตัวเทนคนพิการจากสมาคมคนตาบอด จว.พัทลุง 5 คน
                นายกสมาคมคนพิการจังหวัดพัทลุง 1 คน
                ตัวแทนจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง 5 คน แยกเป็น
                      สสจ.พัทลุง 2 คน
                      พมจ.พัทลุง 1 คน
                      การศึกษาพิเศษจังหวัดพัทลุง 1 คน
                      ศูนย์ฝึกอาชีพฯ (อ.ควนขนุน) 1 คน                     
          กลุ่มเป้าหมายสังเกตการณ์ ... คน (แล้วแต่ทาง สวรส.ภาคใต้ มอ.)

     สถานที่ อ.หาดใหญ่ ก็ได้ ได้ปรึกษาลุงช่วง เรื่องจันทร์ แล้ว ท่านมีความเห็นว่าเห็นด้วย และเพื่อว่าจะได้ให้คนพิการได้กินช้อนยาวบ้างตามที่ท่านเคยกล่าว และได้เปิดหู เปิดตา (บางคน)

     ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน (4-5 หรือ 11-12 ก.พ. 2548) ลองปรึกษากันดูอีกทีก็ได้
          ตารางที่สำคัญ ๆ นะครับ
          วันแรก
               08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียน เปิดเวที และทำความรู้จักกัน
               09.00 – 11.00 น. เรื่องเล่าประทับใจ “การเคลื่อนไหวให้คนพิการเข้าถึงสิทธิ”
               11.00 – 12.00 น. ช่วยกันสกัดขุมความรู้จากเรื่องเล่าประทับใจ
               12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารเที่ยง “สุมหัวคุยกันบนโต๊ะอาหาร”
               13.00 – 13.30 น. ได้อะไรจากบนโต๊ะอาหารเพิ่มอีกบ้าง “นำมาเติมในขุมความรู้”
               13.30 – 14.30 น.  แบ่งกลุ่มย่อย 3 กลุ่ม “เกมส์กลุ่มสัมพันธ์” และสรุปบทเรียนจากเกมส์
               14.30 – 16.00 น.  แบ่งกลุ่มย่อย 3 กลุ่ม “คิดแผนเดินเรื่องสร้างพลังจากการรวมกลุ่มของคนพิการทุกประเภท”
               16.00 – 16.30 น.  รวมกลุ่ม “ถอดบทเรียนประจำวัน”
               16.30 – 18.30 น.  พักผ่อนตามอัธยาศัย และร่วมรับประทานอาหารเย็น
               18.30 – 20.00 น.  แบ่งกลุ่มย่อย 3 กลุ่ม “นำเสนอผลการยกร่างแผนฯ”

          วันที่สอง
               06.00 – 07.00 น. ร่วมกันออกกำลังกายตอนเช้า
               07.00 – 08.30 น. รับประทานอาหารเช้าร่วมกัน
               08.30 – 09.00 น. เกมส์ “ทบทวนการเรียนรู้เมื่อวาน”
               09.00 – 11.00 น. แบ่งกลุ่มย่อย 3 กลุ่ม “แผนเดินเรื่องสร้างพลังจากการรวมกลุ่มของคนพิการทุกประเภท ส่วนเติมรายละเอียด”
               11.00 – 12.00 น. แบ่งกลุ่มย่อย 3 กลุ่ม “นำเสนอแผนฯ”
               12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารเที่ยง “สุมหัวคุยกันบนโต๊ะอาหาร”
               13.00 – 13.30 น. ได้อะไรจากบนโต๊ะอาหารเพิ่มอีกบ้าง “นำมาเติมเต็มในแผนฯ”
               13.30 – 14.30 น.  แบ่งกลุ่มย่อย 3 กลุ่ม “เกมส์นำแผนสู่การปฏิบัติ และกำหนด RaodMap” และสรุปบทเรียนจากเกมส์
               14.30 – 15.30 น.  รวมกลุ่ม “ร่วมอภิปราย ปรับแผน และเชื่อมต่อ RaodMap”
               15.30 – 16.00 น.  รวมกลุ่ม “สร้างปฎิญญาเครือข่ายฯ ความร่วมมือ”
               16.00 – 16.30 น.  รวมกลุ่ม “AAR เวที ลปรร.”
               16.30 น.  เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

     วิทยากรนำ (แล้วแต่ทาง สวรส.ภาคใต้ มอ.)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ไตรภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชนความเห็น (6)

Dr.poomnui
IP: xxx.170.228.172
เขียนเมื่อ 

ในขณะที่คนกลุ่มหนึ่งมุ่งมั่นที่จะพยายามผลักดันสิทธิและสิ่งที่พึงควรจะได้ในกลุ่มคนพิการเพื่อที่จะให้เขาได้ยืนหยัดอย่างสง่างามในสังคม...ภายใต้ศักดิ์ศรีของความเป็นคน...แต่ในกลุ่มคนที่มีอำนาจในภาครัฐกลับผลักดันให้เขาเป็นผู้ไร้ซึ่งคุณค่าที่ควรพึงมีด้วยการใช้ตัวล่อด้วยจำนวนเงินเพียงไม่กี่บาทต่อเดือน..เพื่อให้เขาเหล่านั้นไปขึ้นทะเบียนผู้พิการ...นอกจากเงิน..ที่จะได้ในแต่ละเดือนเพียงเล็กน้อย...มากกว่านี้ได้อะไร..ทั้งๆ ที่ศักยภาพที่เขายังคงมีเหลืออยู่สามารถที่จะพัฒนาต่อไปได้บ้างเพื่อทดแทนสิ่งที่เขาขาดหายไป...แต่กลับต้องมาถูกตีตราด้วยทะเบียนของคนพิการ..และถูกตัดโอกาสที่ควรพึงได้ในสังคม...

Dr.Poomnui
IP: xxx.172.184.2
เขียนเมื่อ 

ท่านผู้เขียนมีความคิดเห็นอย่างไรกับการที่คนพิการ...เดินขายของตามร้านอาหาร เช่น...ขายขนม..ขายดอกไม้...หรืออื่นๆจิปาทะคะ

ชายขอบ
IP: xxx.90.236.82
เขียนเมื่อ 
     ขออนุญาตว่าต่อกันกับความคิดเรื่องเด็กตัวเล็ก ๆ ขายดอกกุหราบ หรือของอย่างอื่น ตามร้านน้ำชา ร้านอาหาร ฯ ด้วยในเรื่องเดียวกัน ขอเขียนทั้ง 2 ประเด็นเลยนะครับ (แต่ขอเวลาสักเล็กน้อย) หวังว่าอาจารย์จะอนุญาต
ชายขอบ
IP: xxx.90.236.200
เขียนเมื่อ 

ตอบที่ค้างเก่าประเด็นแรก

     จะแฟร์ไหม หากผมจะมองว่าการขึ้นทะเบียนเป็นเพียงกลไกของภาครัฐ ที่มาช่วนหนุนเสริมความพยายามให้เขา (ที่เหมือนเรา) ได้รับสิทธิอันพึงมีพึงได้ในการเพิ่มโอกาสแห่งการเข้าถึง เพราะความพิการของเขาทำให้การเข้าถึงโอกาสนั้นลดน้อยลง ขึ้นอยู่กับผู้ที่นำไปปฏิบัติครับว่าเป้าอยู่ที่ "ให้เขาเข้าถึงสิทธิ" หรือ "ให้เข้าได้ขึ้นทะเบียน" ถ้าอย่างหลังเห็นด้วยกับคุณ Dr.poomnui ทุกประการ

Dr.Ka-poom
IP: xxx.12.97.120
เขียนเมื่อ 

 โจทย์ “ทำอย่างไรให้เกิดการรวมตัวเพื่อสร้างพลังของคนพิการทุกประเภทได้สำเร็จ” มีข้อมูลอยากที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้..เกี่ยวกับการสร้างความรู้ (Knowledge management) ภายใต้แนวคิดฐานทฤษฎี Cognitive Learning  Theoryเพื่อให้เกิดความยั่งยืน...ในการรวมตัว.. เพื่อให้เขาเกิดกระบวนการเรียนรู้ที่เกิดมาจากภายในของตัวเอง...แล้วนำกระบวนการ KM มาเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนต่อไป...เพราะมนุษย์นั้นเกิดกระบวนการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา หากเราสามารถออกแบบสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ที่ตอบสนองให้เขาเกิดการเรียนรู้ได้อยู่ตลอดเวลา..ก็สามารถทำให้เขาเกิดความยั่งยืน...ในการสร้างความรู้..และนำมาเป็นพลังในการขับเคลื่อน..ในทุกๆเรื่องในชุมชนกลุ่มคนพิการ (ขออนุญาติใช้คำนี้)

ชายขอบ
IP: xxx.170.228.172
เขียนเมื่อ 
สนใจทฤษฎี Cognitive Learning  Theory มากครับ และกำลังติดต่อขอเชิญ Dr.Ka-poom ได้มาได้ให้ข้อเสนอแนะ และร่วม ลปรร.ในระหว่างวันที่ 22-26 ก.พ.49 นี้ครับ