ได้ไปติดต่อประสานงานที่โรงเรียนบางโพโอวาส เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2549 ติดต่อกับท่านอาจาร์ย ผ่องพรรณ ตรีสุวรรณ ได้รับคำแนะนำจากท่านอาจาร์ย ว่าเด็กนักเรียนที่นี้ฐานะทางบ้านก็ไม่ค่อยดีนัก เวลาทางโรงเรียนจะเก็บเงินค่ากิจกรรมใดก็ต้องแจ้งให้ผู้ปกครองทราบทุกครั้ง ว่า ยินดีหรือไม่ ที่จะให้ร่วมกิจกรรม อาจาร์ยก็ได้ขอเวลาให้ทางโรงเรียนได้ทำหนังสือเพื่อส่งให้ผู้ปกครองได้รับรู้ ว่าทางบริษัทจะทำการฝึกอบรมนักเรียน โดยมีค่าใช้จ่าย 20 บาท ต่อ 1 ชุด ผู้ปกครองจะ ยินดีหรือไม่ ทั้งนี้ก็ขอขอบคุณ ท่านอาจาร์ย ผ่องพรรณ เป็นอย่างมาก ที่ให้ความร่วมมือแก่บริษัท Indy Freedom ขอขอบคุณครับ