อบต กับเศรษฐกิจพอเพียง ผู้ว่าสารคามเอาจริง

มสช
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
แทนที่จะมีคำตอบสำเร็จรูปไปบอกชาวบ้าน

เมือ่วานนี้ไม่ได้เข้ามาเขียนเพราะไปประชุมชาวบ้านที่ขอนแก่น (ไม่ใช่อาจสามารถ) คุณหมออภิสิทธิ์ รพ ิอุบลรัตน์จัดชุมนุม เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านภาคอีสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อคุยกันว่าจะช่วยกันเคลื่อนเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงได้ยังไง

ที่น่าสนใจคือท่านผู้ว่า มหาสารคามที่เพิ่งไปอยู่ใหม่ได้แค่ 3 เดือน ให่เวลามานั่งฟังการประชุมทั้งวัน พร้อมกับตัดสินใจว่าจะเป็นตัวกลางสนับสนุนให้ อบตทุกตำบลทำเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง โดยจะเชื่อมโยงกับเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน และใช้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อน แทนที่จะมีคำตอบสำเร็จรูปไปบอกชาวบ้านว่าควรทำอย่างไร

ผมมีโอกาสพูดคุยกับท่านผู็ว่า และได้ปรึกษษกันว่าอาจจะทำเป็น 3 ขั้นตอน โดยท่านผู้ว่าจะประกาศนโยบายต่อที่ประชุม อบตในจังหวัดมหาสารคาม โดยทางมูลนิธิชุมชนท้องถิ่นภาคอีสานของคุณหมอวีระพันธุ์ ผอ รพ มหาสารคาม จะช่วยประสานเชิญภาคีต่างๆไปร่วม และหาทางทำงานด้วยกันโโยจะเชิญชวนมหาวิทยาลัยในท้องถิ่นมาร่วมทำ่งานวิชาการเสริม

หลังจากนั้นน่าจะจัดให้ อบต มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับปราชญ์ชาวบ้าน โดยไม่จำเป็นต้องทำทุก อบต อาจมีเพียงตำบลที่จะเอาจริง ซึ่งอาจถือเป็นรุ่นแรก เพือ่เป็นฐานให้รุ่นต่อไปได้เรียนรู้ ในระหว่างการ ลปรร ก็หาทางทำแผนปฏิบัตืการของแต่ละตำบลว่าจะทำกิจกรรมอะไรบ้าง เพื่อให้ชาวบ้านได้ตำบลสามารถทำเศรษฐกิจพอเพียง 

จากรูปธรรมที่เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านมีการวิจัย เรื่อง เกษตรประณีต 1 ไร่พอกิน เชื่อวาน่าจะทำให้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงขยายตัวไ้ง่ายขึ้นเพราะไม่ต้องก่ีที่ดินมากมาย ในขณะที่คนที่มีที่ดินมากก็จะมีโอกาสสร้าผลผลิตได้มากขึ้น โดยไม่ต้องเน้นการผลิดเพื่อป้อนตลาดเป็นหลัก แต่มีขายหารายได้ไดด้วย้

ขั้นตอนที่สามเป็นการสนับสนุนทางวิชาการซึ่งทำได้หลายด้านพร้อมๆกัน แต่ด้านหนึ่งที่สำคัญ คือการจัด ลปรร ระหว่าง อบต ด้วยกันเองเพื่อทำให้เก็นหนทางที่จะสนับสนุนประชาชนในตำบลในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง

ใครสนใจจะติดตามการประชุมเครือข่ายชาวบ้าน หรือไป ลปรร กับเครือข่ายคุณหมออภิสิทธิ์ ก็ลองติดต่อที่คุณหมอ ทานทิพย์ (ภรรยาคุณหมออถิสิทธิ์ที่เป็นผู้ทำงานจริงจังในพื้นที่) ที่โรงพยาบาลอุบลรัตน์ จังหวักขอนแก่น ได้นะครับ

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สังคมความรู้ และเรียนรู้ความเห็น (0)