กลับจากมหาสารคาม ท่านอาจารย์วิบบูลย์ มอบให้คณะที่ไป เขียน AAR มาคนละบันทึก ขณะนี้เวลาผ่านมาหลายวันแล้ว คงไม่มีใครเขียนเพิ่ม ผมคงเขียน AAR เป็นคนสุดท้ายแล้วนะครับ ดังนั้นจึงขอรวบรวมบันทึกเกี่ยวกับ AAR ของชุมชน NUKM blog มาไว้นะที่นี้ จำนวน 11 บันทึก ดังต่อไปนี้

                     
 

ชื่อบันทึก 

     

ผู้เขียน

 

วันที่เขียน 

 

 อ่าน

 

1

AAR UKM (บอย สหเวช)      

 บอย

 

8 ม.ค. 49

 

 55

 
 2 AAR UKM Meeting #5 บันทึกการเดินทางสู่มหาสารคาม (วันที่หนึ่ง)      

จันทวรรณ

 

8 ม.ค. 49

 

136

 
 3 ความรู้สึกแท้ๆ ใน UKM ครั้งที่ 4/2548      

 dhanarun

 

 9 ม.ค.49

 

76

 
 4 AAR UKM 4/2548       

 วันเพ็ญ

 

9 ม.ค.49

 

32

 
 5 AAR on Bus      

 Samur

 

 9 ม.ค.49

 

26

 
 6 UKM#4 และภาพประทับใจ      

พนมขวัญ

 

 10 ม.ค.49

 

54

 
 7 AAR ทุกนาที AAR ทุกวิธี : UKM 4/48      

dhanarun

 

10 ม.ค.49

 

 69

 
 8 AAR UKM 1/2549      

 วิบูลย์

 

10 ม.ค.49

 

49

 
 9 บันทึกการเดินทางสู่มหาสารคาม (วันที่สองฯ)        จันทวรรณ  

10 ม.ค.49

 

83

 
10

จาก UKM ที่ตักสิลา จ.มหาสารคาม

     

เบิร์ด 

 

17 ม.ค.49

 

40

 
 11 AAR UKM ครั้งที่ 1/2549 version beeman      

 beeman

 

 22 ม.ค. 49

 

 15

 
             

**********