ภาพความร่วมมือ ร่วม ลปรร เพื่อเตรียมงาน

 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏ และ ทีมงาน KKU_KM ภาพอดีตที่เราเตรียมงานกันเข้มครับ ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๔๘

 บันทึกภาพ ๑๔ ตุลาคม ครับ  และ ในวันศุกร์ที่ ๒๗ มกราคม จะมีการประชุมทีม UKM ชุดใหม่ครับ ท่านรองอธิการ พิชิต จาก ม.อ เป็นเจ้าภาพ

JJ