สรุปแนวคิดการบริหารมุ่งสู่ความสำเร็จจากบทเรียน

ผู้บริหารต้องพยายามหาความรู้ประเด็นสำคัญ

   - การวางแผนกลยุทธ์(Strategic plan)

   - บริการมุ่งเน้นผู้รับบริการ(Customer Service Orientation)

   - การจัดการกับความเปลี่ยนแปลง(Managing Change)


ผู้บริหารต้องพยายามพัฒนาไปสู่ความเป็นมืออาชีพ

   - ผู้นำ(Leader Ship)

   - คิดเป็น(Strategic Thinking)

   - ตัดสินใจเป็น(Decision Making)


เป็นผู้นำคน

   - ยืดหยุ่นปรับตัว (Flexibility and Adaptation)

   - ทักษะการสื่อสาร (Communication)

   - ประสานสัมพันธ์ (Collaboration)


เป็นผู้นำงาน

   - บริหารทรัพยากร (Resources Management)

   - มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ (Result Base Management)

   - ตรวจสอบได้ (Accountability)


หลักการจัดการ


1.  การทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ

    - วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ต้องชัดเจน

    - การกระทำร่วมกันเพื่อความสำเร็จ


2.  เกิดสมดุลของประสิทธิภาพและประสิทธิผล

    - บรรลุวัตถุประสงค์

     - ประสิทธิผล

    - ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า  เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์

    - ประสิทธิภาพ


3.  ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพ + ประสิทธิผลมากที่สุด


4.  หาโอกาสจากสภาพแวดล้อม


5.  ต้องคำนึงถึงจริยธรรมด้วย

กระบวนการบริหาร (Management  Process) PosDCORB    (Luther  Gurick)

P    =  Planning         การวางแผน

O    =  Organizing     การจัดการองค์กร

S    =  Staffing           การจัดคนเข้าทำงาน       

D    =  Decision         การตัดสินใจ

Co  =  Coordinating  การจัดการข้อมูลและการสื่อสาร

R    =  Reporting       การมีข้อมูลหรือรายงาน

B    =  Budget            การควบคุมงบประมาณ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครูพยาบาลกับการเรียนการสอน

คำสำคัญ (Tags)#คุณภาพ#การบริหารจัดการการพยาบาลชุมชน#ภาวะผู้นำ#decision making#การวางแผนกลยุทธ์#กระบวนการบริหาร#leader ship#strategic thinking#การจัดการกับความเปลี่ยนแปลง#บริการมุ่งเน้นผู้รับบริการ

หมายเลขบันทึก: 12957, เขียน: 22 Jan 2006 @ 01:36 (), แก้ไข: 22 Jun 2012 @ 11:36 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 
สรุปแนวคิดการบริหารมุ่งสู่ความสำเร็จจากบทเรียน

ผู้บริหารต้องพยายามหาความรู้ประเด็นสำคัญ
   - การวางแผนกลยุทธ์(Strategic plan)
   - บริการมุ่งเน้นผู้รับบริการ(Customer Service Orientation)
   - การจัดการกับความเปลี่ยนแปลง(Managing Change)

ผู้บริหารต้องพยายามพัฒนาไปสู่ความเป็นมืออาชีพ
   - ผู้นำ(Leader Ship)
   - คิดเป็น(Strategic Thinking)
   - ตัดสินใจเป็น(Decision Making)


เป็นผู้นำคน
   - ยืดหยุ่นปรับตัว (Flexibility and Adaptation)
   - ทักษะการสื่อสาร (Communication)
   - ประสานสัมพันธ์ (Collaboration)

เป็นผู้นำงาน
   - บริหารทรัพยากร (Resources Management)
   - มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ (Result Base Management)
   - ตรวจสอบได้ (Accountability)

หลักการจัดการ

1.  การทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ
    - วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ต้องชัดเจน
    - การกระทำร่วมกันเพื่อความสำเร็จ

2.  เกิดสมดุลของประสิทธิภาพและประสิทธิผล
    - บรรลุวัตถุประสงค์
     - ประสิทธิผล
    - ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า  เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์
    - ประสิทธิภาพ


3.  ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพ + ประสิทธิผลมากที่สุด

4.  หาโอกาสจากสภาพแวดล้อม

5.  ต้องคำนึงถึงจริยธรรมด้วย

กระบวนการบริหาร (Management  Process) PosDCORB    (Luther  Gurick)
P    =  Planning         การวางแผน
O    =  Organizing     การจัดการองค์กร
S    =  Staffing           การจัดคนเข้าทำงาน       
D    =  Decision         การตัดสินใจ
Co  =  Coordinating  การจัดการข้อมูลและการสื่อสาร
R    =  Reporting       การมีข้อมูลหรือรายงาน
B    =  Budget            การควบคุมงบประมาณ

โดย Mr_Jod   บล็อก (สมุด) Family Nurse Practitioner
ลิงค์ที่อยู่ถาวร   ข้อคิดเห็น (0)   สร้าง: อ. 22 ม.ค. 2549 @ 01:36   แก้ไข: อ. 22 ม.ค. 2549 @ 01:36