การจัดงานวีรกรรมทหารเรือไทยในยุทธนาวีเกาะช้าง

  Contact

อำเภอแหลมงอบ  ได้จัดงานประจำปี  ยุทธนาวีเกาะช้าง  เป็นประจำทุกปี  ระหว่างวันที่  17 - 21  มกราคม  ซึงงานได้จัดที่บริเวณอนุสรณ์สถานยุทธนาวีเกาะช้าง  ต.แหลมงอบ  อ.แหลมงอบ  จ.ตราด  ปีนี้ได้มีการจัดงานเหมือนเดิม  ซึ่งงานนับวันเหมือนกับว่าได้ลดน้อยความสำคัญลงทุกปี  ไม่รู้ว่าเราคาดหวังมากเกินไปหรือปล่าว  เพราะถ้าตามความคิดเห็น  หรือตามที่ได้เรียนรู้มา  วันนี้นับได้ว่ามีความสำคัญหรือเป็นประวัติศาสตร์ของจังหวัดตราดที่สำคัญยิ่ง  แต่เท่าที่เห็นคล้ายกับว่าเป็นงานวัด  ที่จัดขึ้นเพื่อให้มีเท่านั้น   ไม่ได้ให้ความสำคัญเท่าที่ควร  จริง ๆ แล้วก้อไม่อยากให้งานมันยิ่งใหญ่มากมายเท่าไรนัก  เพียงแต่อยากให้งานที่จัดขึ้นมาได้ให้ระลึกถึงความยิ่งใหญ่  ความกล้าหาญ  ความเสียสละของเหล่าทหารหาญของพวกเรา  ที่ได้สละเลือดเนื้อ  เพื่อผืนแผ่นดินไทยที่เราได้อาศัยกันอยู่กันจนถึงทุกวันนี้  จึงได้แต่หวังว่าปีต่อไปจะทำได้และมีความหมายมากกว่านี้

Posted in Gotoknow GotoKnow By  In สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแหลมงอบ

Post ID: 12955, Created: , Updated, 2012-06-10 14:58:13+07:00 +07 Asia/Bangkok, License: All Rights Reserved, Read: Click

Tags #uncategorized

Recent Posts 

Comments (0)