ทางผมติดต่อกับทางโรงเรียนบางโพโอมาวาส  เมื่อวันที่19 มกราคม พ.ศ.2549 โดยได้ติดต่อกับท่านอาจารย์ผ่องพรรณ  ตรีสุวรรณ ผู้ช่วยผูอำนวยการฝ่ายวิชาการ  ท่านบอกว่าเด็กนักเรียนที่นี่ไม่ค่อยจะมีเงินสักเท่าไหร่ถ้าจะเข้ามาฝึกอบรมทางโรงเรียนก็ต้องทำหนังสือแจ้งผู้ปกครองของเด็กนักเรียนก่อนว่าวัน.....จะมีการฝึกอบรมต้องเสียค่าใช้จ่ายเท่านี้  จะตกลงหรือไม่อย่างไร  ทำให้ผมต้องขอกลับมาปรึกษากับเพื่อนก่อนว่าจะเอายังไง  ผลสรุปคือว่าเดี๋ยวผมจะไปติดต่อกับทางโรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาดูครับ....แล้วผมจะมารายงานความคืบหน้าอีกครั้งหนึ่งครับ