วันนี้ช่วงเช้าผมได้รับจดหมายข่าวชุมชนคนรักสุขภาพ ฉบับ สร้างสุข ปีที่ 4 ฉบับที่ 53 มกราคม 2549 ซึ่งก็เป็นปกติที่ทาง สสส.จัดส่งมาให้ทุกเดือน จดหมายข่าวนี้เป็นสิ่งพิมพ์ฟรี ที่ส่งให้กับคนที่เคยสมัครบอกรับไปยัง สสส. (ไม่แน่ใจว่าในปัจจุบันยังบอกรับอยู่อีกหรือไม่) ในจดหมายข่าวที่ส่งมาแต่ละครั้งจะจัดแน่นไปด้วยสาระการสร้างสุขภาพในทุกมิติ ประมาณ 20 กว่าหน้า

     เดือนนี้มีพิเศษตรงที่มีสมุดบันทึกความดีเล่มเล็ก ๆ ขนาดใส่กระเป่าเสื้อได้ ที่หน้าปกสมุดบันทึกความดี เขียนว่า “บันทึกความดี น้อมเกล้าฯ ถวายแต่ในหลวง” ภายในเล่มก็จะมีช่องให้บันทึกในแต่ละวัน คงบันทึกได้เป็นเกล็ดเล็ก ๆ กันลืม หากจะขยายความก็น่าจะนำมาลงไว้ที่ GotoKnow (อันนี้เป็นความเห็นผมเอง) ภายในเล่มยังมีสถานที่สำคัญ ๆ พร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ และเมื่อขึ้นเดือนใหม่ จะมีปรัชญาความสุขพิมพ์ไว้ ประเดิมจากใบรองปกก่อน ดังในกรอบนะครับ